Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

KSMAS

NSMAS

ÚK

IROP

szif

Program rozvoje venkova

NS MAS ČR je předsednickou zemí mezinárodní organizace Evropské sdružení pro rozvoj venkova LEADER

ELARD

Aktuální počasí

Počasí dnes:

5. 4. 2020

skoroj

Bude jasno až skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Denní teploty 10 až 14°C. Noční teploty 4 až 0°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Východ a západ slunce

Slunce vychází:06:27

Slunce zapadá:19:44

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Přihláška za člena MAS Labské skály ke stažení: zde

----------------------------------------------------------------------------------------

Změny v roce 2018:

27.4.2018:

1) Z MAS Labské skály, z.s. vystoupil:

- Jana Kosíková (Velké Březno)
- Český svaz chovatelů z.o. (Benešov nad Ploučnicí)

----------------------------------------------------------------------------------------

Změny v roce 2017:

21.9.2017:

1) Přihláška za člena MAS Labské skály, z.s.:

- Jiří Krpálek, starosta Obce Malšovice (za odstoupivšího starostu Tomáše Vejnara)

2) Z MAS Labské skály, z.s. vystoupil:

- Josef Zub (Tisá)
- Josef Nežerka (Tisí - Ostrov)
- Jiří Krpálek (Malšovice)

10.8.2017:

1) Přihláška za člena MAS Labské skály, z.s.:

- INSULO s.r.o., zastoupený Ondřej Kulič (provozovna Hotel Ostrov u Tisé)
- Markéta Vaňáčová (Velké Chvojno)
- RNDr. Eva Poslová (Tisá)
- Roman Franta (Malé Březno)

2) Z MAS Labské skály, z.s. vystoupil:

- AGROPOS FARM s.r.o. (Heřmanov)

27.4.2017:

1) Přihláška za člena MAS Labské skály, z.s.:

- Petr Jansa (Benešov nad Ploučnicí)
- Spolek Hvozd Merboltice, zastoupený Kateřinou Horáčkovou
- František Švajgl (Žežice)

2) Z MAS Labské skály, z.s. vystoupil:

- Věra Malá (Benešov nad Ploučnicí)
- Stanislava Pongráczová (Benešov nad Ploučnicí)
- Helena Voršilková (Velké Chvojno)
- Ota Dračka (Benešov nad Ploučnicí)

 

26.1.2017:

1) Přihláška za člena MAS Labské skály, z.s.:

- UJEP Ústí nad Labem, zastoupená Mgr. Vladan Hruška PhDr. (místní působnost na území MAS, dlouhodobá spolupráce)

----------------------------------------------------------------------------------------

Změny v roce 2016:

26. 05. 2016:

1) Z MAS Labské skály, z.s. vystoupil:  Spolek Beneficium Civitas, z.s., zastoupený předsedou spolku Otou Dračkou (na základě ukládájícího usnesení členské schůze spolku)

11. 05. 2016:

1) Přihláška za člena MAS Labské skály, z.s.:

Základní a Mateřská škola Verneřice, zastoupená Mgr. Janou Kindlerovou - ředitelkou školy

 

23. 03. 2016:
3) Z MAS Labské skály, z.s. vystoupil: Kulturně - historický spolek Malá Veleň (důvod - zdravotní stav předsedy spolku)
2) Vstup do členství: Spolek pro obnovu památek a podporu kulturních tradic obce Telnice, zastoupený Mgr. Janem Holubem
1) Vstup do členství: Obec Dobrná, zastoupená starostkou obce paní Libuší Šrámkovou
 
----------------------------------------------------------------------------------------

Podmínky pro přistoupení partnerů

 

Každý kdo má zájem o členství v MAS Labské skály, by se měl seznámit s činností spolku, jeho stanovami apod. Veškeré dotazy zodpoví manažerky MAS  - viz kontakty.

Členský příspěvek pro rok 2018 a ve stejné výši pak i pro rok 2019, určený a schválený Valnou hromadou  je:

  • obce 5,- Kč x počet obyvatel k 31.12.2017 pro rok 2018 a k 31.12.2018 pro rok 2019
  • OSVČ (FOP), PO - 1.500,- Kč
  • neziskové a přípěvkové organizace, farnosti  - 500,- Kč
  • aktivní veřejnost - FO nepodnikající  - 100,- Kč

Pro rok 2018 a pro rok 2019 byl členský příspěvek schválen na Valné hromadě v září 2017.

 

Podmínky  přistoupení  a práva vč. povinností členů se řídí čl.V stanov spolku MAS Labské skály

Stanovy změny 2018

Výpis ze stanov čl. V.

                                                                                          V.
Práva a povinnosti členů spolku


1. Obecná ustanovení
1.1.Členem (partnerem) spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se Stanovami a cíli spolku. Členové (partneři) spolku musí mít na území působnosti spolku trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu, nebo musí prokazatelně na daném území místně působit1. Rozhodnutí o místní působnosti daného subjektu je v kompetenci výkonného výboru spolku.
1.2. Je-li členem spolku právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu spolku zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.


2. Vznik členství
· Členství vzniká schválením přihlášky za člena rozhodujícím orgánem, tj. Výkonným výborem spolku.
· Žadatel o členství doručí písemnou přihlášku do kanceláře spolku, která ji postoupí Výkonnému výboru spolku ke schválení.


3. Seznam členů
3.1.Administrativní úkony spojené se zápisy a výmazy týkající se členství fyzických i právnických osob provádí kancelář spolku na základě usnesení Výkonného výboru spolku nejpozději do 30 dnů od daného usnesení.
3.2.Spolek vede seznam členů, který obsahuje:
* jméno a příjmení / název člena;
* jméno a příjmení zástupce právnické osoby;
* typ člena (fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba, veřejná správa, neziskový subjekt);
* trvalé bydliště, sídlo, doručovací adresa (ulice, čp., čo., obec, PSČ);
* rodné číslo, IČ;
* kontakty (telefon, e-mail, datová schránka);
* zájmová skupina.
3.3.Se seznamem členů kancelář spolku nakládá jako s osobními údaji, podle příslušných zákonů. Seznam členů bude zveřejněn jako neúplný, a to pouze v části jméno a příjmení, název člena, obec, bydliště, sídlo, zájmová skupina. Úplný seznam členů může být poskytnut pouze na vyžádání a za účelem plnění cílů spolku.


4. Práva členů spolku
Člen spolku má právo:
3.4. být informován o programu a akcích spolku, účastnit se akcí spolku;
3.5. účastnit se valné hromady spolku a jednání orgánů spolku označených jako veřejná;
3.6. uplatňovat svůj názor a připomínky k činnosti a k hospodaření spolku;
3.7. využívat výhody a slevy poskytované spolkem;
3.8. volit své zástupce do orgánů spolku a být volen (v případě právnické osoby ), je právnickou osobou delegován zástupce, který ji v MAS zastupuje);
3.9. vystoupit ze spolku;
3.10. mít další ze Stanov vyplývající práva;
3.11. přihlásit se do zájmové skupiny podle své převažující činnosti.


5. Povinnosti člena spolku
Člen má povinnosti zejména:
5.1. dodržovat Stanovy spolku;
5.2. aktivně se podílet na plnění cílů spolku;
5.3. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku;
5.4. platit řádně a včas členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou;
5.5. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku;
5.6. plnění povinností vyplývajících ze Stanov a dalších závazných dokumentů spolku;
5.7. včas se omluvit v případě neúčasti na jednání valné hromady nebo orgánů MAS, ve kterých je členem.


6. Členství ve spolku zaniká
6.1. Členství ve spolku zaniká:
6.1.1. písemným oznámením člena o vystoupení ( písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem)
6.1.2. vyloučením za hrubé porušení Stanov nebo závažné porušení povinností vyplývajících z členství,
6.1.3. úmrtím člena,
6.1.4. zrušením člena právnické osoby,
6.1.5. zánikem spolku,
6.1.6. neuhrazením členského příspěvku do 3 měsíců po stanoveném termínu a písemné výzvě, obsahující upozornění na ukončení členství následkem neuhrazení členského příspěvku.
6.2. Návrh na vyloučení může podat v písemné formě kterýkoliv člen. V návrhu musí být uvedeny okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, bude následně mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit a ve lhůtě 30 dnů po jeho obdržení žádat o vysvětlení včetně uvedení a doložení všeho, co mu je k prospěchu.
6.3. O vyloučení člena rozhoduje Výkonný výbor spolku, o jednání se pořizuje písemný protokol. Oznámení o vyloučení obdrží člen v písemné formě.
6.4. Člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumal kontrolní a monitorovací výbor. Kontrolní a monitorovací výbor zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo Stanovám. Může zrušit rozhodnutí o vyloučení i v jiných odůvodněných případech. O jednání se pořizuje písemný protokol.
6.5. Vyloučený člen může do 3 měsíců od doručení konečného rozhodnutí o svém vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení, jinak mu toto právo zaniká. Další proces se řídí příslušným ustanovením § 242 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.