Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

 

KSMAS

 

NSMAS

 

ÚK

 

IROP

 

szif

 

Program rozvoje venkova

NS MAS ČR je předsednickou zemí mezinárodní organizace Evropské sdružení pro rozvoj venkova LEADER

ELARD

Aktuální počasí

Počasí dnes:

20. 10. 2018

zata

Bude oblačno až zataženo, přechodně až polojasno. Ráno a dopoledne místy mlhy nebo zataženo nízkou oblačností. Denní teploty 12 až 16°C. Noční teploty 7 až 3°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Východ a západ slunce

Slunce vychází:07:33

Slunce zapadá:18:02

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Změny v roce 2016:

26. 05. 2016:

1) Z MAS Labské skály, z.s. vystoupil:  Spolek Beneficium Civitas, z.s., zastoupený předsedou spolku Otou Dračkou (na základě ukládájícího usnesení členské schůze spolku)

11. 05. 2016:

1) Přihláška za člena MAS Labské skály, z.s.:

Základní a Mateřská škola Verneřice, zastoupená Mgr. Janou Kindlerovou - ředitelkou školy

 

23. 03. 2016:
3) Z MAS Labské skály, z.s. vystoupil: Kulturně - historický spolek Malá Veleň (důvod - zdravotní stav předsedy spolku)
2) Vstup do členství: Spolek pro obnovu památek a podporu kulturních tradic obce Telnice, zastoupený Mgr. Janem Holubem
1) Vstup do členství: Obec Dobrná, zastoupená starostkou obce paní Libuší Šrámkovou
 

Podmínky pro přistoupení partnerů

 

Každý kdo má zájem o členství v MAS Labské skály, by se měl seznámit s činností spolku, jeho stanovami apod. Veškeré dotazy zodpoví manažerky MAS  - viz kontakty.

Přihláška ke stažení v pdf formátu: zde

Členský příspěvek pro rok 2015 a ve stejné výši pak i pro rok 2016, určený a schválený Valnou hromadou  je:

  • obce 5,- Kč x počet obyvatel k 31.12.2014 pro rok 2015 a k 31.12.2015 pro rok 2016
  • OSVČ (FOP), PO - 1.500,- Kč
  • neziskové a přípěvkové organizace, farnosti  - 500,- Kč
  • aktivní veřejnost - FO nepodnikající  - 100,- Kč

Pro rok 2015 a pro rok 2016 byl členský příspěvek schválen na Valné hromadě v červnu 2015.

 

Podmínky  přistoupení  a práva vč. povinností členů se řídí čl.V stanov spolku MAS Labské skály

Stanovy změny 2014

Výpis ze stanov čl. V.

                                                                                          V.
Práva a povinnosti členů spolku


1. Obecná ustanovení
a) Členem (partnerem) spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku. Členové (partneři) spolku musí mít na území působnosti spolku trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu, nebo musí prokazatelně na daném území místně působit1. Rozhodnutí o místní působnosti daného subjektu je v kompetenci výkonného výboru spolku.
b) Je-li členem spolku právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu spolku zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.


2. Vznik členství
a) Členství vzniká schválením přihlášky za člena rozhodujícím orgánem - Výkonným výborem spolku.
b) Žadatel o členství doručí písemnou přihlášku do kanceláře spolku, která ji postoupí Výkonnému výboru spolku ke schválení.


3. Seznam členů
a) Administrativní úkony spojené se zápisy a výmazy týkající se členství fyzických i právnických osob provádí kancelář spolku na základě usnesení Výkonného výboru spolku nejpozději do 30 dnů od daného usnesení.
b) Spolek vede seznam členů, který obsahuje:
b   1) Jméno/název člena
b   2) Jméno zástupce právnické osoby
b 3) Typ člena (fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba, veřejná správa, neziskový subjekt)
b  4) Bydliště, sídlo (ulice, č.p., č.o., obec)
b  5) Rodné číslo, IČ
b  6) Kontakty (telefon, e-mail)
b  7) Zájmová skupina
c) Se seznamem členů kancelář spolku nakládá jako s osobními údaji, podle příslušných zákonů. Seznam členů bude zveřejněn jako neúplný, pouze v části jméno, název člena, obec, bydliště, sídlo, zájmová skupina. Úplný seznam členů může být poskytnut pouze na vyžádání a za účelem plnění cílů spolku.


4. Práva členů spolku
Člen spolku má právo:
a) být informován o programu a akcích spolku, účastnit se akcí spolku,
b) účastnit se valné hromady spolku a jednání orgánů spolku označených jako veřejná,
c) uplatňovat svůj názor a připomínky k činnosti a k hospodaření spolku,
d) využívat výhody a slevy poskytované spolkem,
1 Rozhodnutí o místní působnosti daného subjektu je v kompetenci MAS.
e) volit své zástupce do orgánů spolku a být volen (v případě právnické osoby je volen zástupce, který tuto právnickou osobu zastupuje),
f) vystoupit ze spolku,
g) další ze stanov vyplývající práva,
h) právo přihlásit se do zájmové skupiny podle své převažující činnosti.


5. Povinnosti člena spolku
Člen má povinnosti zejména:
a) dodržovat stanovy spolku,
b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku,
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
d) platit řádně a včas členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou,
e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku,
f) plnění povinností vyplývajících ze stanov a dalších závazných dokumentů spolku,
g) včas se omluvit v případě neúčasti na jednání valné hromady nebo orgánů MAS, ve kterých je členem.
6. Zánik členství ve spolku


6. Členství ve spolku zaniká
a) písemným oznámením člena o vystoupení,
b) vyloučením za hrubé porušení stanov nebo závažné porušení povinností vyplývajících z členství,
c) úmrtím člena,
d) zrušením člena právnické osoby,
e) zánikem spolku,
f) neuhrazením členského příspěvku do 3 měsíců po stanoveném termínu a písemné výzvě, obsahující upozornění na ukončení členství následkem neuhrazení členského příspěvku.
2. Návrh na vyloučení může podat v písemné formě kterýkoliv člen. V návrhu musí být uvedeny okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, bude mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit a ve lhůtě 30 dnů po jeho obdržení žádat o vysvětlení a uvést a doložit vše, co mu je k prospěchu.
3. O vyloučení člena rozhoduje Výkonný výbor spolku, o jednání se pořizuje písemný protokol. Oznámení o vyloučení obdrží člen v písemné formě.
4. Člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumal kontrolní a monitorovací výbor. Kontrolní a monitorovací výbor zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám. Může zrušit rozhodnutí o vyloučení i v jiných odůvodněných případech. O jednání se pořizuje písemný protokol.
5. Vyloučený člen může do 3 měsíců od doručení konečného rozhodnutí o svém vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení, jinak toto právo zaniká. Další proces se řídí příslušným ustanovením § 242 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.