Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

KSMAS

NSMAS

ÚK

IROP

szif

Program rozvoje venkova

NS MAS ČR je předsednickou zemí mezinárodní organizace Evropské sdružení pro rozvoj venkova LEADER

ELARD

Aktuální počasí

Počasí dnes:

11. 4. 2021

obl

Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 16 až 20°C. Noční teploty 7 až 3°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Východ a západ slunce

Slunce vychází:06:15

Slunce zapadá:19:53

Obsah

MAS Labské skály  z.s.  realizuje svojí Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).
Strategie byla schválena  řídícími orgány OP IROP, PRV, OPZ a OPŽP  v prosinci 2016. 
Od února 2017 začínáme vyhlašovat první výzvy.
Všechny vyhlášené výzvy jsou součástí realizované Strategie  ( SCLLD MAS Labské skály)
l

 

Výzva ukončena

pro tuto výzvu nebyl žádný projekt zaregistrován

-----------------------------------------------------------------------------------------

11.výzva MAS Labské skály, z.s. - OPŽP - Revitalizace sídelní zeleně

Text výzvy - zde

Příloha č. 1 Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 - 2020

Příloha č. 2 Kritéria pro hodnocení žádosti

Příloha č. 3 Náklady obvyklých opatření MŽP

Příloha č. 4 Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 - 2020

Příloha č. 5 Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů

Příloha č. 6 Standard AOPK SPPK C02 003 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině

Příloha č. 7 Standard AOPK SPPK C02 007 Krajinné trávníky

Příloha č. 8 Standard AOPK SPPK B02 001 Vytváření a obnova tůní

Příloha č. 9 Seznam doporučených autochtonních dřevin

Příloha č. 10 Interní postupy pro administraci žádostí OPŽP

Seminář pro žadatele k 11. výzvě OPŽP proběhne 10.12.2019 od 10,00 v kanceláři manažerů MAS Labské skály, Libouchec 233 - pozvánka zde

prezentace ze semináře pro žadatele

 

Podporované aktivity v této výzvě : 

 

  • Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):
    • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
    • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
    • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

 

Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007 – 2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

Pozn. Místo realizace – územní působnost MAS Labské skály, z.s. s překryvem velkoplošně chráněného území, konkrétně CHKO České středohoří  a CHKO Labské pískovce.

 

Termín vyhlášení : 11. listopadu 2019

Zpřístupnění formuláře žádosti v MS 2014+: 11. listopadu 2019 od 9.00 hod

Předpokládané ukončení příjmu žádostí: 6. ledna 2020 do 17.00 hod

Alokace : 6 555 267,- Kč (celková dotace z prostředků EU)

Druh výzvy: kolová

Výzva MAS je vyhlášena na základě průběžné 128. výzvy Ministerstva životního prostředí pro MAS stanovující pravidla pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci strategií komunitně vedeného místního rozvoje s programovým rámcem „Operačního programu Životní prostředí 2014–2020“, která je zveřejněna v tomto odkaze:

http://www.opzp.cz/vyzvy/128-vyzva
 

pod tímto odkazem jsou také zveřejněny všechny potřebné dokumenty, Pravidla pro žadatele, Programový dokument atd.

Záměry  a připravované projekty do výzvy je možné konzultovat :

Konzultace (osobní konzultaci je třeba telefonicky domluvit) : Ing. Renata Michalegová, konzultant pro OPŽP  - kontakt: mobilní telefon: 601 150 135, e-mail: michalegova.masls@seznam.cz