Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

KSMAS

NSMAS

ÚK

IROP

szif

Program rozvoje venkova

NS MAS ČR je předsednickou zemí mezinárodní organizace Evropské sdružení pro rozvoj venkova LEADER

ELARD

Aktuální počasí

Počasí dnes:

11. 4. 2021

obl

Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 16 až 20°C. Noční teploty 7 až 3°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Východ a západ slunce

Slunce vychází:06:15

Slunce zapadá:19:53

Obsah

MAS Labské skály  z.s.  realizuje svojí Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).
Strategie byla schválena  řídícími orgány OP IROP, PRV, OPZ a OPŽP  v prosinci 2016. 
Od února 2017 začínáme vyhlašovat první výzvy.
Všechny vyhlášené výzvy jsou součástí realizované Strategie  ( SCLLD MAS Labské skály)
l

 

Výzva ukončena

pro tuto výzvu nebyl žádný projekt zaregistrován

--------------------------------------------------------

Výzva č. 2 MAS Labské skály z.s. - OPŽP - Výsadby dřevin - výzva byla ukončena.

 

Výzva č. 2 MAS Labské skály-OPŽP- Výsadba dřevin:    termín příjmu žádostí od 18.6.2018 do 31.10.2018

Text výzvy - zde

Příloha č. 1. - Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2. Kritéria hodnocení žádosti

Příloha č. 3. Seznam doporučených autochtonních dřevin

Příloha č.4. Náklady obvyklých opatření

Příloha č. 5. Metodika způsobilosti výdajů z oblasti osobních nákladů, režijních a provozních výdajů v OPŽP 2014 -2020

Příloha č. 6. Interní postupy

Příloha č. 7. - Standardy AOPK: SPPKA-02-001-2013 Výsadba stromů

Příloha č. 8. Standard AOPK: SPPKA 02-003-2014 Výsadba a řez keřů a lián

Příloha č. 9. Standard AOPK: SPPKC 02-003-2016 Výsadba ovocných dřevin

Příloha č. 10. Pravidla pro žadatale a příjemce podpory z OPŽP - verze 17.

 

Dne 28.6.2018 od 10:00 hod se uskuteční v  zasedací místnosti Kulturního domu Svoboda v Libouchci (nad MAS Labské skály, Libouchec 233) seminář k této výzvě

Pozvánka na seminář - zde

 

Podporované aktivity v této výzvě :  Výsadby na nelesní půdě zahrnující:

1) založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí,

2) zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES,

3) liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku, výsadby ovocných dřevin),

4) výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků.

Přesný popis podporovaného opatření je uveden v Příloze č. 1. - Popis podporovaných aktivit této výzvy MAS. Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007–2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

Pozn. Nelesní půda dle Katastru nemovitostí zahrnuje kategorie: orná půda, zahrady, ovocné sady, trvalý travní porost, ostatní plocha.

Pozn. Místo realizace – územní působnost MAS Labské skály, z.s. s překryvem velkoplošně chráněného území, konkrétně CHKO České středohoří  a CHKO Labské pískovce.

 

Termín vyhlášení : 18. června 2018 od 12.00 hod

Zpřístupnění formuláře žádosti v MS 2014+: 18. června 2018 od 12.00 hod

Předpokládané ukončení příjmu žádostí: 31. října 2018 do 20.00 hod

Alokace : 4 155 745,- Kč (celková dotace z prostředků EU)

Druh výzvy: kolová

Výzva MAS je vyhlášena na základě průběžné 88. výzvy Ministerstva životního prostředí pro MAS stanovující pravidla pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci strategií komunitně vedeného místního rozvoje s programovým rámcem „Operačního programu Životní prostředí 2014–2020“, která je zveřejněna v tomto odkaze:

http://www.opzp.cz/vyzvy/88-vyzva
 

pod tímto odkazem jsou také zveřejněny všechny potřebné dokumenty, Pravidla pro žadatele, Programový dokument atd.

Záměry  a připravované projekty do výzvy je možné konzultovat :

Konzultace (osobní konzultaci je třeba telefonicky domluvit) : Ing. Renata Michalegová, konzultant pro OPŽP  - kontakt: mobilní telefon: 601 150 135, e-mail: michalegova.masls@seznam.cz