Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

KSMAS

NSMAS

ÚK

IROP

szif

Program rozvoje venkova

NS MAS ČR je předsednickou zemí mezinárodní organizace Evropské sdružení pro rozvoj venkova LEADER

ELARD

Aktuální počasí

Počasí dnes:

11. 4. 2021

obl

Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 16 až 20°C. Noční teploty 7 až 3°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Východ a západ slunce

Slunce vychází:06:15

Slunce zapadá:19:53

Obsah

MAS Labské skály  z.s.  realizuje svojí Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).
Strategie byla schválena  řídícími orgány OP IROP, PRV, OPZ a OPŽP  v prosinci 2016. 
Od února 2017 začínáme vyhlašovat první výzvy.
Všechny vyhlášené výzvy jsou součástí realizované Strategie  ( SCLLD MAS Labské skály)
l

 

Zápis z jednání Výkonného výboru MAS Labské skály 11.6.2019 k výběru projektů z OPŽP

Seznam vybraných projektů 4.výzvy MAS Labské skály - OPŽP - Realizace sídelní zeleně

Dokumentace Výběrové komise k věcnému hodnocení projektů 4.výzvy - OPŽP - Realizace sídelní zeleně

Oznámení o jednání Výkonného výboru dne 11.6.2019 od 16,00 (před VH) na zámku v Děčíně - schválení výběru projektů
2.zasedání Výběrové komise proběhne dne 10.06.2019 od 14.30 v kanceláři manažerů MAS Labské skály, Libouchec 233 - schválení výsledku bodového hodnocení a pořadí zaregistrovaných projektů v rámci 4. výzvy.

seznam zaregistrovaných projektů - zde

Výzva je již ukončena

-----------------------------------------------------------------------------------------

Seminář pro žadatele se uskuteční 22.1.2019 od 10.00 v zasedací místnosti KD Svoboda v Libouchci - pozvánka zde

Prezentace ze semináře - zde

Modifikace výzvy - u výzvy č. 4 MAS Labské skály-OPŽP- Realizace sídelní zeleně  byla provedena  změna  termínu ukončení výzvy - nový termín 31.5.2019

Text modifikované výzvy - zde

 

4. Výzva MAS Labské skály z.s. – OPŽP – Realizace sídelní zeleně

Číslo výzvy MAS

008/05_18_128/CLLD_15_01_184

Název výzvy MAS

 „4. Výzva MAS Labské skály z.s. – OPŽP – Realizace sídelní zeleně“

Časové nastavení

Datum vyhlášení výzvy MAS

7. 12.  2018

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

 7. 12. 2018 v 9:00

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

7. 12. 2018 v 9:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

2. 5. 2019 ve 20:00

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

30.6.2023

Text výzvy - zde

Příloha č. 1 Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP

Příloha č. 2  Kritéria hodnocení žádosti

Příloha č. 3 Náklady obvyklých opatření

Příloha č. 4 Metodika přímých, nepřímých nákladů

Příloha č. 5 Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů

Příloha č. 6 Standard AOPK SPPK C02 003 Výsadba ovocných stromů

Příloha č. 7 Seznam autochtonních dřevin

Příloha č. 8 Interní postupy

Termín semináře k této výzvě bude upřesněn

 

Podporované aktivity v této výzvě : 

  • Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):
    • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
    • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
    • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007–2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

Pozn. Místo realizace – územní působnost MAS Labské skály, z.s. s překryvem velkoplošně chráněného území, konkrétně CHKO České středohoří  a CHKO Labské pískovce.

 

Alokace : 7 500 000,- Kč (celková dotace z prostředků EU)

 

Druh výzvy: kolová

 

Výzva MAS je vyhlášena na základě průběžné 128. výzvy Ministerstva životního prostředí pro MAS stanovující pravidla pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci strategií komunitně vedeného místního rozvoje s programovým rámcem „Operačního programu Životní prostředí 2014–2020“, která je zveřejněna v tomto odkaze:

https://www.opzp.cz/vyzvy/128-vyzva
 

pod tímto odkazem jsou také zveřejněny všechny potřebné dokumenty, Pravidla pro žadatele, Programový dokument atd.

 

Záměry  a připravované projekty do výzvy je možné konzultovat :

 

Konzultace (osobní konzultaci je třeba telefonicky domluvit) : Ing. Renata Michalegová, konzultant pro OPŽP  - kontakt: mobilní telefon: 601 150 135, e-mail: michalegova.masls@seznam.cz