Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

KSMAS

NSMAS

ÚK

IROP

szif

Program rozvoje venkova

NS MAS ČR je předsednickou zemí mezinárodní organizace Evropské sdružení pro rozvoj venkova LEADER

ELARD

Aktuální počasí

Počasí dnes:

11. 4. 2021

obl

Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 16 až 20°C. Noční teploty 7 až 3°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Východ a západ slunce

Slunce vychází:06:15

Slunce zapadá:19:53

Obsah

MAS Labské skály  z.s.  realizuje svojí Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).
Strategie byla schválena  řídícími orgány OP IROP, PRV, OPZ a OPŽP  v prosinci 2016. 
Od února 2017 začínáme vyhlašovat první výzvy.
Všechny vyhlášené výzvy jsou součástí realizované Strategie  ( SCLLD MAS Labské skály)
l

 

Prezentace ze semináře k problematice Výběrového řízení

Seminář pro žadatele k problematice Výběrového řízení a dalšího postupu administrace žádostí se bude konat 27. 6. 2019 od 9.00 v KD Svoboda, Libouchec 233 - pozvánka zde

Zápis z jednání Výkonného výboru dne 27.5.2019 vč. seznamu vybraných projektů  - zde

Oznámení o jednání Výkonného výboru dne 27.5.2019 od 14,00 v kanceláři manažerů MAS, Libouchec 233 - pozvánka zde

Zápis z jednání Výběrové komise dne 21.5.2019 - zde

Seznam hodnocených projektů s přidělenými body

Oznámení o jednání Výběrové komise dne 21.5.2019 od 14.00 v kanceláři manažerů MAS Labské skály, Libouchec 233 - věcné hodnocení, pořadí a bodové hodnocení zaregistrovaných projektů v rámci 3. výzvy - pozvánka zde

Celkový seznam zaregistrovaných projektů dle pořadí podaných v 3.výzvě PRV MAS Labské skály - zde

Seznam zaregistrovaných projektů dle jednotlivých fichí podaných v rámci 3. výzvy PRV MAS Labské skály - zde

Příjem žádostí pro tuto výzvu byl již ukončen  - 28.2.2019 ve 12.00 hod

Výzva MAS č. 3 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

TEXT VÝZVY: - ZDE

Manuál hodnocení a výběru projektů - vyloučení střetu zájmů a zajištění transparentnosti  - ZDE

Název SCLLD: SCLLD MAS Labské skály 2014 - 2023

Termín vyhlášení výzvy: 3.1.2019

Termín příjmu žádostí: od 21.1.2019 do 28.2.2019 - podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře

Termín registrace na RO SZIF: 20.6.2019

Termín a místo příjmu příloh k žádosti v listinné podobě

Termín příjmu příloh (pro vybrané přílohy, které se vzhledem k velikosti, příp. formátům, předkládají v listinné podobě):

v době trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech uvedených jako úřední dny

Pondělí

  10:00 - 16:00

Úterý

  10:00 - 15:00

Středa

  10:00 - 16:00

Čtvrtek

  10:00 - 15:00

Pátek

  10:00 - 13:00

 

nejpozději do 28.2.2019 ( čtvrtek) do 15.00 hod., vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

Místo příjmu příloh k žádostem: kancelář manažerů MAS Labské skály, Libouchec 233 (Dům Svobody), 403 35 Libouchec.

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů:

Seminář pro žadatele  fiche 2

- pozvánka zde

17.1.2019 od 10.00 hod

Kancelář manažerů MAS Labské skály, Libouchec čp.233 KD Svoboda

Seminář pro žadatele  fiche 3

- pozvánka zde

17.1.2019 od 14.00 hod

Kancelář manažerů MAS Labské skály, Libouchec čp.233 KD Svoboda

Seminář pro žadatele fiche 4

- pozvánka zde

18.1.2019 od 10.00 hod

Kancelář manažerů MAS Labské skály, Libouchec čp.233 KD Svoboda

 Odkaz na Pravidla, postupy a metodiky - ZDE

Vyhlášené fiche - ke stažení 

Číslo Fiche

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace

pro 3. výzvu

F2 - ZDE

Zemědělství – zpracování zemědělských produktů

Článek 17, odstavec 1., písmeno b) - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

1 900 000,- Kč

 

 

F3 - ZDE

Rozvoj podnikání na venkově  a rozvoj venkovské turistiky, včetně agroturistiky

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

2 500 000,- Kč

F4 - ZDE

Předávání znalostí a zkušeností

Článek 14 – Předávání znalostí a informační akce

 

239 695,-Kč

Povinné přílohy : 

při podání žádosti o dotaci - Fiche 4  Smlouva  o spolupráci  doporučený VZOR - ZDE

-----------------------------------------------------------------------------------

Po realizaci projektu 

Fiche 2 

- preferenční kritérium 4 ( Uplatňování inovačních přístupů)  při uplatnění inovačního přístupu 2 (Odborná vzdělávací aktivita a prezentace projektu pro veřejnost)

doloží žadatel dokumenty osvědčující  splnění tohoto kritéria:

- pozvánku, či leták  na akci  ( VZOR - ZDE)

-prezenční listinu  účastníků (VZOR - ZDE)

-stručný zápis a fotodokumentaci (VZOR - ZDE)

Kontrola se provádí ze Žádosti o dotaci, ze Žádosti o platbu, případně kontrolou MAS na místě realizace projektu. Žadatel popíše v žádosti o dotaci  způsob naplnění uplatněného  kritéria. . V případě inovačního přístupu č. 2  pokud bude vzdělávací akci - seminář, nebo besedu realizovat po zahájení činností, provozu), doloží splnění kritéria ( prezenční listinu, zápis z akce a fotodokumentaci)  nejpozději do 1 roku od proplacení projektu. 

 

-Preferenční kritérium 5 - Dopad projektu do území více obcí začleněných v MAS, nebo jejich místních částí. 

Kontrola se provádí ze Žádosti o dotaci, ze Žádosti o platbu a kontrolou na místě realizace projektu. Pokud žadatel uplatní toto kritérium dokládá plnění i po dobu udržitelnosti projektu vždy do  31.12. Ke sledování tohoto kritéria v době udržitelnosti  žadatel vyplní formulář -  ( formulář zde )  a  odešle jej elektronicky, nebo předá osobně  na MAS každoročně v době udržitelnosti projektu do 31.12.  Žadatel musí kritérium plnit po celou dobu vázanosti projektu na účel. 

 

Fiche 3

Preferenční kritérium 4 - Uplatnění  inovačních přístupů - při uplatnění tohoto kritéria  dokládá žadatel každý rok v době udržitelnosti  dokument - kde popíše uplatňování tohoto kritéria

 

Preferenční kritérium 5 - Pozitivní dopad do území více obcí začleněných v MAS 

- při uplatnění tohoto kritéria  dokládá žadatel  každý rok v době udržitelnosti dokument kde  popíše uplatnění tohoto kritéria 

Tento dokument dokládá formou přílohy k monitorovací zprávě - který odešle  vždy do 31.7. v každém roce  udržitelnosti elektronicky na MAS. 

VZOR - dokumentu  příloha k MZ

Kontaktní údaje:

Jméno a funkce

Telefon

e-mail

Jiřina Bischoffiová

Vedoucí pracovník pro SCLLD, konzultace

722 944 947

Jirina.bischoffiova@seznam.cz

maslabskeskaly@gmail.com

Petra Šofrová

Zástupce vedoucího pracovníka pro SCLLD,

731 485 975

Sofrova.masls@seznam.cz

maslabskeskaly@seznam.cz

Jana Vošahlíková

Asistent pro SCLLD

775 163 690  

Vosahlikova.masls@seznam.cz

maslabskeskaly@gmail.com

Etický kodex zaměstnance MAS  

Etický kodex člena Výběrové komise 

Etický kodex člena Výkonného výboru