Menu
IROP logo
MAS Labské Skály
Místní akční skupina Labské skály

Za poznáním a kulturou do vesnickcýh kostelíků

28.3.2012

3.6.2012 Magická noc se líbila účastníkům i organizátorům.

O letošní Noci kostelů bylo otevřeno přes tisíc kostelů. Mezi nimi  své dveře otevřela většina kostelů na Verneřicku a  Benešovsku, také historická zvonice v Merbolticích.  Zapojení právě těchto kostelů a zvonice   do oné „Noci“ je  mimo jiné předmětem společného projektu MAS Labské skály , farností z této oblasti, Kulturně – historického sdružení Malé Veleně, Jedlky a Soutěsky a obcí, ve kterých tyto kostely (zvonice) stojí.
Podle názvu projektu lze vytušit o co jde „ Za kulturou a poznáním do vesnických kostelíků“. Projekt má dvě části, jedna je tedy již splněna a to organizace a koordinace  zapojení kostelíků na Benešovsku a Verneřicku do Noci kostelů vč. příspěvku na spolufinancování programů. Druhá část projektu  se týká Verneřicka, konkrétně   vydání publikace o zaniklém poutním místě na Božím  Vrchu, která je naplánována na jaro 2013.

Tak tedy k Noci kostelů.
Je potřeba říci, že ti, kteří připravovali program v těchto jednotlivých kostelích,    se zhostili svého úkolu znamenitě. V každém kostele  i v merboltické zvonici, byly ke shlédnutí   fotografie  a byly podány informace k historii obcí a kostelů  a tam kde kostely prošly nebo procházejí opravami i k postupu těchto oprav.  Téměř ve všech probíhal i kulturní program, který byl v rámci projektu spolufinancován z grantu Nadace VIA – Z fondu ČSOB na podporu regionů. Současně byly vypraveny dva autobusy, které absolvovaly  trasu „proti sobě“   pro zájemce  z Ústecka a Děčínska, abychom umožnili  zážitek  i  lidem, kteří se běžně do těchto končin nedostanou.  Celkem cestovalo v autobusech  73 poutníků.
 
Cestovala jsem v jednom z autobusů, tak bych se ráda podělila o své dojmy z této úžasné akce. Sraz účastníků byl před děkanským  kostelem v Ústí nad Labem. Po vyřízení nezbytných formalit se všichni podívali do kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde nás pan arciděkan P. Šimáček   přivítal  a popřál i požehnal na cestu.  Následoval nástup do autobusů  a výprava za kostelíky  začala.
 
První zastávka  byla v kostele Stětí Jana Křtitele v Těchlovicích.  Ve zdejším menším kostelíku, velmi pěkně zachovalém a opečovávaném asi dlouho nebyl takový „nával“, protože tuto zastávku absolvovali  účastníci z obou autobusů společně.  Přípravu programu a výstavku k historii varhan zajistila paní starostka spolu s ostatními zastupiteli z Těchlovic.  V kostele  zpívala a hrála paní Jitka Svobodová z Těchlovic po celou dobu , kdy návštěvníci (i mimo autobusových) chodili. Celkem podle hlášení paní starostky navštívilo těchlovický kostelík  v průběhu oné  noci  na 160 návštěvníků.
 
Pak už se autobusy rozjely – každý svojí trasou jeden směr Malá Veleň Jedlka, kde  je čekal kostel sv. Anny a ten druhý „náš“ směr Verneřice.
 
Ve Verneřicích v kostele sv. Anny už probíhal program vystoupení dětí z LŠU. Po „Lidušce „ zahráli a zazpívali několikrát za večer členové souboru SOLI DEO.  Verneřický kostel prochází zatím venkovní rekonstrukcí, snad se podaří sehnat peníze na dokončení i na interiér. Na uspořádání Noci Kostelů ve Verneřicích  se podíleli zástupci obce, zejména paní místostarostka Vořechová se spolupracovníky, kteří se ve Verneřicích starají o kulturu. V průběhu Noci kostelů navštívilo verneřický kostel 198 lidí.
 
Další zastávkou byla historická zvonice při bývalém kostele Kateřiny Alexandrijské v Merbolticích. Kostel byl zbourán 28.12.1975. Zvonice byla ušetřena, ale dlouhá léta také chátrala.  Obnovy se zvonice dočkala až koncem 90 let 20 století. Od roku 2007 dokonce vzniká  záměr vystavět na místě zaniklého nový kostel zasvěcený třem světicím sv. Kateřině, sv. Markétě a sv. Apoleně.  Ovšem prozatím je tento záměr v oblasti přání.  Zvonice, ale v obci „žije“ pravidelně  se tu zvoní a  dělají se tu už tradiční setkání.  Nás  přivítal pan starosta a dokonce tu měli připravené pro návštěvníky malé pohoštění.  Ke shlédnutí byly panely  o zaniklém kostele a  historii obce.
 
Pokračujeme dál do kostela sv. Václava  v Malé Bukovině. Hned po vystoupení z autobusu nás přivítal  majestátný zvuk zvonů. Kostel patří mezi ty  zrekonstruované, interiér je nádherný.  V tomto kostele  se návštěvníci setkali s Mgr. Marcelem Hrubým správcem  farností, díky kterému se kostely v této oblasti opravují.  Dozvěděli  se o historii kostela i o  osobě  svérázného kněze Wenzela Hockeho, který zde působil.  Mluvené slovo se střídalo  se  zpěvem a varhaním doprovodem. Návštěva tohoto kostela na  poutníky velmi zapůsobila ,   otázky a povídání s p. Hrubým nebraly konce. Pan Hrubý také zmínil vstřícnost a dobrou spolupráci s Obcí Velká Bukovina, paní starostka byla také přítomna a rádi jsme jí pozdravili.  Ale čas byl neúprosný a museli jsme dál. Počet návštěvníků kostela v průběhu večera byl 190.
 
Další kostel sv. Martina v Markvarticích  byl obnoven doslova z trosek. Ze zbořeniště, kde trčely pouze pobořené zdi, bez střechy, zarostlé nálety se postupně od roku 2004 –  „vyloupl důstojný svatostánek. Interiér, se však ještě opravuje. Program pro tuto Noc kostelů připravil se svými spolupracovníky pan Petr  Culek  místostarosta obce.  Od našeho autobusu ke kostelu byl přeci jen kousek cesty do kopečka. Pro některé naše poutníky to byla příjemná příležitost jak se  protáhnout po sezení v autobuse, ale pro  našeho nejstaršího účastníka vitálního a milého pana Adámka to byla přeci jen velká dálka.  Díky ochotě pana Culka , který ho dovezl až před kostel a pak  zpět k autobusu, mohl vidět  to  co ostatní.  V kostele jsme shlédli prezentaci o historii obce, kostela i jeho záchraně. Pak byl prostor na povídání. Za celý večer navštívilo markvartický kostel 118 lidí.
 
Po Markvarticích nás čekal předposlední kostelík sv. Jana Křtitele v Horních Habarticích.  Tady byl pro nás také připraven  program – povídání o historii,  rekonstrukci kostelíka a pěvecké vystoupení. Návštěvníky  upoutal nádherný interiér tohoto nově opraveného kostelíka.   Program zde organizovali  a podíleli se na něm přátelé p. Hrubého,  David Scholze, Ondřej Pacina a Ludmila Šumová. Kostelík v Horních Habarticích navštívilo  95 lidí.
 
A už nás čekala poslední zastávka  kostel sv. Anny v Malé Veleni – Jedlce.  Tady jsme se  setkali s p. Dostálem, místním patriotem a předsedou místního občanského sdružení.  Kostel je také opravován a  nyní probíhají dokončovací práce . V září se chystá slavnostní vysvěcení kostela.  Pan Dostál  seznámil přítomné s historií kostela a také s postupem oprav. Návštěvníci si mohli prohlédnout výstavní panely a také obnovené  stropní a nástěnné fresky.  V rámci  programu zde vystupoval soubor Bel Canto. Podle pana Dostála návštěvnost překonala jeho očekávání a kostel sv. Anny  navštívilo  214 lidí.
 
Po prohlídce  tohoto kostela naše putování  magickou nocí za kostelíky skončilo. Podle reakcí soudím, že  se celá akce líbila a to i osazenstvu druhého autobusu. Unavené poutníky rozvezly autobusy tak jak  potřebovali, aby se bezpečně dostali do svých domovů.
 
Závěrem je na místě poděkovat všem, kteří obětovali svůj čas, připravili a zajistili programy, výstavy, prezentace v kostelích, uklidili a vyzdobili v rámci možností a věnovali se lidem, kteří se na „jejich“ kostelík přišli podívat. Podle zpětné vazby, kterou od nich mám, byli i oni s akcí spokojení a líbila se jim.
 
Zároveň děkujeme Nadaci VIA za udělení grantu na spolufinancování programů, stejně tak zainteresovaným obcím, ale i dalším, kteří se na spolufinancování, i propagaci akce podíleli. Bylo by moc hezké, kdyby se tyto samé kostely otevřely  u příležitosti Noci kostelů i příští rok a vznikla tak nová tradice, uvidíme.

 
Za MAS Labské skály
Jiřina Bischoffiová
pověřená koordinací projektu

 

logo čsobLogo Via

 

  • Fotografie z Noci kostelů  2012 zde

Úřední hodiny

PO: 9:00 - 15:00
ÚT: 9:00 - 15:00
ST: 9:00 - 15:00
ČT: 9:00 - 15:00 
PÁ: 9:00 - 13:00

Nebo dle telefonické dohody - viz kontakty
 

Zpravodaj

Zpravodaj MAS Labské skály

Ochutnej Ústecký kraj

 

Ochutnej kraj

Vítejte na území Ústeckého kraje v ráji řemeslné výroby, domácích výrobků, přívětivých služeb a jedinečných zážitků.

Nová zelená úsporám Light

Nová zelená úsporám Light

38 Obcí a měst
43 062 Počet obyvatel
50 190  ha rozloha
160 Mil v podpořených
projektech