Menu
IROP logo
MAS Labské Skály
Místní akční skupina Labské skály

Vzhůru ke hvězdám

Logotyp sousedství přes horizont

Logo Euroregion ELBE LABE

Vzhůru ke hvězdám-sousedství  přes horizont 

Hoch zu den Sternen – Nachbarschaft über den Horizont


Realizace  projektu 1.1.2022 – 31.10.2022

MAS Labské skály v partnerství se spolkem Kulturverein Bad Gottleuba-Berggießhübel e.V. 

 

Popis projektu

Na území, kde působí MAS Labské skály a Kulturverein Bad Gottleuba-Berggießhübel, se nacházejí zajímavé historické objekty a současně se zde rozvíjí kulturní život, který je často vázán na aktivity různých aktérů (zejména spolků a jednotlivců) ve spojitosti s konkrétními památkami, jako jsou např. kostely a kaple. Zejména na české straně lze v poslední době zaznamenat rostoucí zájem o "německé" kulturní dědictví, péči o památky a nárůst dobrovolnických aktivit s tím spojených. Na německé straně jsou tyto dobrovolnické a spolkové aktivity tradičně více rozvinuty než na straně české, avšak zpravidla jim chybí přeshraniční akcent. Prostřednictvím konkrétních opatření hodláme vedle propagace kulturních hodnot na obou stranách hranice docílit větší přeshraniční provázanost aktivit zejména v kulturní oblasti, a sice jak na úrovni místní samosprávy (příhraniční obce MAS Labské skály, město Bad Gottleuba-BerggießhübelS s okolím), tak na úrovni spolků a aktivních lidí.

 

Projekt podpořil Fond malých projektů v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 – 2020

Registrační číslo projektu: EEL-0866-CZ-08.11.2021

Aktivity projektu

Na české straně
 • Setkání aktérů v Chlumci – 5.5.2022
 • Příprava výstavy fotografií – včetně katalogu 01-06/2022
 • Sousedská návštěva (exkurze z Čech do SRN) – 21.5.2022
 • Noc kostelů – vernisáž výstavy 10.6.2022 – Kaple Botschen
 • Procházka po hranici - 1.10.2022
 • Umístění putovní výstavy fotografií na české straně 
Na německé straně
 • Možnost navštívit Noc kostelů – Petrovice, Tisá, Telnice, Botschen, Chlumec – průvodce Jan Kvapil - 10.6.2022
 • Sousedská návštěva ze SRN – do Čech - 3. 9. 2022
 • Umístění putovní výstavy fotografií - na německé straně – podle  domluvy

Setkání aktérů v Chlumci 5. 5. 2022:

 • Zápis ze setkání + pozvánka
 • Fotodokumentace
 • Prezentace ze setkání

Sousedská návštěva (exkurze z Čech do SRN) – 21.5.2022

 • Fotodokumentace

Noc kostelů (vernisáž výstavy) 10. 6. 2022

 • Pozvánky na Noc kostelů ( Botschen, Petrovice, Tisá, Telnice, Chlumec)
 • Fotodokumentace

Úřední hodiny

PO: 9:00 - 15:00
ÚT: 9:00 - 15:00
ST: 9:00 - 15:00
ČT: 9:00 - 15:00 
PÁ: 9:00 - 13:00

Nebo dle telefonické dohody - viz kontakty
 

Zpravodaj

Zpravodaj MAS Labské skály

Ochutnej Ústecký kraj

 

Ochutnej kraj

Vítejte na území Ústeckého kraje v ráji řemeslné výroby, domácích výrobků, přívětivých služeb a jedinečných zážitků.

Nová zelená úsporám Light

Nová zelená úsporám Light

38 Obcí a měst
43 062 Počet obyvatel
50 190  ha rozloha
160 Mil v podpořených
projektech