Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

KSMAS

NSMAS

ÚK

IROP

szif

Program rozvoje venkova

NS MAS ČR je předsednickou zemí mezinárodní organizace Evropské sdružení pro rozvoj venkova LEADER

ELARD

Aktuální počasí

Počasí dnes:

6. 5. 2021

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky. Denní teploty 10 až 14°C. Noční teploty 6 až 2°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Východ a západ slunce

Slunce vychází:5:26

Slunce zapadá:20:34

Obsah

MAS Labské skály  z.s.  realizuje svojí Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).
Strategie byla schválena  řídícími orgány OP IROP, PRV, OPZ a OPŽP  v prosinci 2016. 
Od února 2017 začínáme vyhlašovat první výzvy.
Všechny vyhlášené výzvy jsou součástí realizované Strategie  ( SCLLD MAS Labské skály)
l

 

Seznam zaregistrovaných projektů dle jednotlivých fichí podaných v rámci 6. výzvy PRV MAS Labské skály - zde

Příjem žádostí pro tuto výzvu byl již ukončen  - 16.4.2021 ve 24.00 hod

-----------------------------------------------------------------------------------------

Výzva MAS  Labské skály  PRV č. 6 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Text  6. výzvy výzvy - ZDE

Aktualizovaná  Směrnice č. 1/PRV - Manuál způsobu hodnocení a výběru projektů - ZDE

Název SCLLD: SCLLD MAS Labské skály 2014 - 2023

Termín vyhlášení výzvy: 01.02.2021

Termín příjmu žádostí: od 1.3.2021 do 16.4.2021 - podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře

Termín registrace na RO SZIF: 21.6.2021

Termín a místo příjmu příloh k žádosti v listinné podobě

Termín příjmu příloh (pro vybrané přílohy, které se vzhledem k velikosti, příp. formátům, předkládají v listinné podobě):

v době trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech uvedených jako úřední dny

Pondělí

  10:00 - 16:00

Úterý

  10:00 - 15:00

Středa

  10:00 - 16:00

Čtvrtek

  10:00 - 15:00

Pátek

  10:00 - 16:00

 

nejpozději do 16.4.2020  do 16.00 hod., vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

Místo příjmu příloh k žádostem: kancelář manažerů MAS Labské skály, Libouchec 233 (Dům Svobody), 403 35 Libouchec.

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů:

Seminář pro žadatele  fiche 1

pozvánka zde

prezentace k semináři

23.2.2021 od 9.00 hod

on line seminář na komunikační platformě ZOOm - odkaz https://us02web.zoom.us/j/89125059017?pwd=U2k2c1VkdEtmdmVLaXJGUTFnL2FyZz09

Seminář pro žadatele  fiche 2

pozvánka zde

prezentace k semináři

23.2.2021 od 12.30 hod

on line seminář na komunikační platformě ZOOm - odkaz https://us02web.zoom.us/j/85898342589?pwd=M2haOWpucVcrZGxMVXBXOTB6eHUyUT09

Seminář pro žadatele fiche 3 

pozvánka zde

prezentace k semináři

 

17.2.2021 od 9.00 hod

on line na komunikační platformě Google Meet - odkaz http://meet.google.com/egu-ozhr-bqk

Seminář pro žadatele fiche 6

Oblast - Kulturní a spolková zařízení vč.knihoven

pozvánka zde

prezentace k semináři

 

17.2.2021           od 12.30 hod

 

on line na komunikační platformě Google Meet - odkaz http://meet.google.com/age-ucyf-tih

Seminář pro žadatele fiche 6

Oblast - kulturní památky

pozvánka zde

prezentace k semináři

16.2.2021 od 9.00 hod on line na komunikační platformě Google Meet - odkaz http://meet.google.com/usx-thtp-zqz

Seminář pro žadatele fiche 6

Oblast - Základní a mateřské školy

pozvánka zde

prezentace k semináři

16.2.2021 od 12.30 hod on line na komunikační platformě Google Meet - odkaz http://meet.google.com/bec-aukz-gtg

V případě, že semináře nebude možné uspořádat prezenčně, vzhledem k epidemiologické situaci v důsledku pandemie Covid - 19, bude uspořádán na komunikační platformě on-line. Porsíme všechny zájemce o semináře, aby se přihlásili na e-mail vosahlikova.masls@seznam.cz, aby bylo možné operativně změnu konání seminářů řešit.

 

Postup pro zpřístupnění Portálu farmáře pro nové žadatele - ZDE

Žádost o přístup do Portálu farmáře - ZDE

Odkaz na Pravidla, postupy a metodiky - ZDE

Postupy pro žadatele :

Práce s Žádosti o dotaci od podání na MAS k podání na RO SZIF - ZDE

Postup pro doložení příloh ŽOD k zrealizovanému VŘ - ZDE

Postup pro doplnění Žádosti o dotaci - ZDE

 

Vyhlášené fiche - ke stažení 

Číslo Fiche

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace

pro 5. výzvu

F1 - ZDE

Podpora zemědělského podnikáníb - investice do hmotného majetku

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků 3.248.910,- Kč

F2-ZDE

Zemědělství – zpracování zemědělských produktů

Článek 17, odstavec 1., písmeno b) - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

1.949.212,- Kč

 

F3-ZDE

Rozvoj podnikání na venkově  a rozvoj venkovské turistiky, včetně agroturistiky

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

2.173.084,- Kč

F6-ZDE

Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Článek 20, odstavec b) Mateřské a základní školy

odstavec e) Vybrané kulturní památky

odstavec f) Kulturní a spolková zařízení vč. knihoven

10.799.790,-Kč

Povinné přílohy : 

 

Fiche 6

Preferenční kritérium 2 - Partnerství v projektu - při uplatnění tohoto kritéria  popíše žadatel v žádosti partnerství v projektu a doloží jej partnerskou smlouvou.

Tento dokument dokládá jako přílohu při žádosti o dotaci.

Partnerská smlouva doporučený VZOR - ZDE

-----------------------------------------------------------------------------------

Po realizaci projektu 

Fiche 2 

- preferenční kritérium 4 ( Uplatňování inovačních přístupů)  při uplatnění inovačního přístupu 2 (Odborná vzdělávací aktivita a prezentace projektu pro veřejnost)

doloží žadatel dokumenty osvědčující  splnění tohoto kritéria:

- pozvánku, či leták  na akci  ( VZOR - ZDE)

-prezenční listinu  účastníků (VZOR - ZDE)

-stručný zápis a fotodokumentaci (VZOR - ZDE)

Kontrola se provádí ze Žádosti o dotaci, ze Žádosti o platbu, případně kontrolou MAS na místě realizace projektu. Žadatel popíše v žádosti o dotaci  způsob naplnění uplatněného  kritéria. . V případě inovačního přístupu č. 2  pokud bude vzdělávací akci - seminář, nebo besedu realizovat po zahájení činností, provozu), doloží splnění kritéria ( prezenční listinu, zápis z akce a fotodokumentaci)  nejpozději do 1 roku od proplacení projektu. 

 

-Preferenční kritérium 5 - Dopad projektu do území více obcí začleněných v MAS, nebo jejich místních částí. 

Kontrola se provádí ze Žádosti o dotaci, ze Žádosti o platbu a kontrolou na místě realizace projektu. Pokud žadatel uplatní toto kritérium dokládá plnění i po dobu udržitelnosti projektu vždy do  31.12. Ke sledování tohoto kritéria v době udržitelnosti  žadatel vyplní formulář -  ( formulář zde )  a  odešle jej elektronicky, nebo předá osobně  na MAS každoročně v době udržitelnosti projektu do 31.12.  Žadatel musí kritérium plnit po celou dobu vázanosti projektu na účel. 

 

Fiche 3

Preferenční kritérium 4 - Uplatnění  inovačních přístupů - při uplatnění tohoto kritéria  dokládá žadatel každý rok v době udržitelnosti  dokument - kde popíše uplatňování tohoto kritéria

 

Preferenční kritérium 5 - Pozitivní dopad do území více obcí začleněných v MAS 

- při uplatnění tohoto kritéria  dokládá žadatel  každý rok v době udržitelnosti dokument kde  popíše uplatnění tohoto kritéria 

Tento dokument dokládá formou přílohy k monitorovací zprávě - který odešle  vždy do 31.7. v každém roce  udržitelnosti elektronicky na MAS. 

VZOR - dokumentu  příloha k MZ

 

 

Kontaktní údaje:

Jméno a funkce

Telefon

e-mail

Jiřina Bischoffiová

Vedoucí pracovník pro SCLLD, konzultace

722 944 947

Jirina.bischoffiova@seznam.cz

maslabskeskaly@gmail.com

Petra Šofrová

Zástupce vedoucího pracovníka pro SCLLD,

731 485 975

Sofrova.masls@seznam.cz

maslabskeskaly@seznam.cz

Jana Vošahlíková

Konzultant  pro PRV

775 163 690  

Vosahlikova.masls@seznam.cz

maslabskeskaly@gmail.com

Etický kodex zaměstnance MAS  

Etický kodex člena Výběrové komise 

Etický kodex člena Výkonného výboru