Menu
IROP logo
MAS Labské Skály
Místní akční skupina Labské skály

Transparentnost SPL 2009 - 2013

Zásady transparentnosti výběru projektů MAS Labské skály

 1. Při výběru projektů postupuje MAS podle schváleného SPL „Labské skály hrají PRIM“.
 2. Výzva MAS je zveřejněna na internetových stránkách MAS v rozsahu uloženém pravidly PRV. Současně jsou zveřejněny i tyto zásady transparentnosti výběru projektů 
 3. Seznam odevzdaných projektů na MAS je zveřejněn podle Pravidel PRV na internetových stránkách MAS 
 4. Administrativní kontrolu a následně kontrolu přijatelnosti provádějí  manažerky (pravidlo čtyř očí) podle pravidel PRV 
 5. Podklady pro práci Výběrové komise (VK) připravuje kancelář MAS (manažerka), ale do hodnocení samotného nemá právo zasahovat. 
 6. Člen VK je z hodnocení vyloučen (resp. nepodílí se na práci ve Výběrové komisi v rámci dané výzvy), pokud je v dané výzvě sám žadatelem, nebo se podílel na zpracování žádosti, či je osobně, nebo personálně spojen se žadatelem. Členové VK o tom, že neexistují takové překážky pro práci ve VK, podepisují čestné prohlášení. V případě, že je z hodnocení vyloučen předseda výběrové komise, nepodílí se na hodnocení, ani do něho nijak nesmí zasahovat.  Zpracovává pouze sumář hodnocení a administrativu výběrové komise. 
 7. Před zahájením hodnocení je člen VK povinen absolvovat školení a výklad Metodiky hodnocení k jednotlivým preferenčním kritériím (zajistí manažerky MAS). Bez absolvování tohoto školení nemůže člen VK v dané výzvě hodnotit projekty.  
 8. Každý z členů VK hodnotí projekty individuálně. Členové VK mohou mezi sebou o projektech diskutovat, radit se a sdělovat si svoje názory.
 9. V rámci hodnocení VK navštíví místa realizace hodnocených projektů. Žadatelé zajistí přítomnost kompetentní osoby za jejich organizaci při návštěvě VK. Členové VK mohou žadatelům klást otázky k doplnění informací potřebných k hodnocení. Organizaci návštěv naplánuje předseda VK. 
 10. Každý člen VK zpracuje bodovací protokoly, přehledy, předseda VK překontroluje součty bodů, vypracuje souhrnné přehledy, sestaví pořadí projektů podle jednotlivých fichí  a zpracuje zápisy z jednání Výběrové komise i návštěv žadatelů. 
 11. Další kontrolu součtu bodů a kompletnosti dokumentace k hodnocení projektů provádí kancelář MAS  - manažerka  MAS 
 12. Předseda VK  zpracuje návrh pro schválení výběru a pořadí projektu pro Programový výbor MAS . Po schválení Programovým výborem  je pořadí  a výběr projektů předložen k finálnímu schválení Správní radou MAS.  Po schválení správní radou  je celý proces považován za uzavřený a projekty jsou předány k zaregistrování na RO SZIF.
 13. Po usnesení Správní rady je podle pravidel na stránkách MAS zveřejněn Seznam vybraných a nevybraných projektů po schválení SpR do 5-ti dnů od konání SpR.

Tyto zásady transparentnosti schválila Správní rada MAS na svém jednání dne 3. 4. 2012
Aktualizaci Zásad transparentnosti schválila Valná hromada dne 27. 6. 2012
Aktuální znění  těchto zásad bylo schváleno  Programovým výborem a  Správní radou MAS  dne  16.12.2013.

Předsedkyně MAS Ing. Eva Šípová

Úřední hodiny

PO: 9:00 - 15:00
ÚT: 9:00 - 15:00
ST: 9:00 - 15:00
ČT: 9:00 - 15:00 
PÁ: 9:00 - 13:00

Nebo dle telefonické dohody - viz kontakty
 

Zpravodaj

Zpravodaj MAS Labské skály

Ochutnej Ústecký kraj

 

Ochutnej kraj

Vítejte na území Ústeckého kraje v ráji řemeslné výroby, domácích výrobků, přívětivých služeb a jedinečných zážitků.

Nová zelená úsporám Light

Nová zelená úsporám Light

38 Obcí a měst
43 062 Počet obyvatel
50 190  ha rozloha
160 Mil v podpořených
projektech