Menu
IROP logo
MAS Labské Skály
Místní akční skupina Labské skály

Příprava strategie SCLLD 2014+

Venkov jako společenství šťastných, spokojených a zabezpečených lidí, kteří udržují a rozvíjejí venkovské hodnoty v kultuře, v podnikání i v sociálních vztazích a spolupracují přitom jak mezi sebou navzájem, tak se svými sousedy doma i v zahraničí. Venkov jako sebevědomý a rovnoprávný partner města, který šetrně a odpovědně sám hospodaří se svými zdroji a chrání i rozvíjí prostředí venkova, sídlai krajinu, zděděné po předcích, aby je v pořádku zachoval sobě i pro budoucí generace
V tomto odkaze  jsou soustředěny  informace  o tvorbě SCLLD . Pro přehlednost  je průběh tvorby  dokumentován v odkaze  Komunitní projednávání  a příslušných odkazech  na činnost pracovních skupin  a průběh akcí veřejného projednávání

Dne 29. 1. 2016 jsme podali žádost  o podporu našeho území prostřednictvím naší Strategie SCLLD 2014 +. Nyní bude probíhat schvalovací proces, jehož výsledkem bude podpora našeho území z Evropských dotací ve výši cca 80 mil Kč. Předpokládaný termín schválení je do poloviny roku 2016!

Strategie po částech k prostudování - před schválením

Datum: 12. 10. 2015

Jednotlivé kapitoly SCLLD MAS Labské skály

2.návrh Strategie SCLLD

Datum: 21. 5. 2015

Druhý návrh Strategie SCLLD obsahuje zapracované připomínky z procesu připomínkování prvního návrhu , závěry z projednání v pracovních skupinách , připomínky a podněty, které se nashromáždily během doby od prvního připomínkování, včetně zapracování výsledků posouzení Regionální rozvojovou agenturou v Ústí n.L.

Vypořádání připomínek k 1. návrhu strategie

Datum: 29. 4. 2015

Vypořádání připomínek k 1. návrhu strategie

Březnový seminář k OP mnohé osvětlil

Datum: 3. 3. 2015

3.3.2015 se konal na MZE v Praze Seminář k novému plánovacímu období, kde se zástupci MAS dozvěděli aktuální dlouho očekávané informace k Operačním programům . V následujícím odkaze je podrobná zpráva a pod zprávou prezentace k jednotlivým OP.

První návrh SCLLD k připomínkování

Datum: 28. 8. 2014

První návrh SCLLD k připomínkování

Územní dimenze

Datum: 13. 8. 2014

Územní dimenze

Setkání pracovních skupin - veřejné projednání cílů, priorit a opatření Strategie CLLD MAS Labské skály 2014-2020, 7.8.2014

Datum: 24. 7. 2014

Setkání pracovních skupin - veřejné projednání cílů, priorit a opatření Strategie CLLD MAS Labské skály 2014-2020

Podle čeho se Strategie dělá

Datum: 20. 6. 2014

Podle čeho se Strategie dělá

Setkání zemědělců červen 2014

Datum: 5. 6. 2014

Zápis z veřejného jednání pracovní skupiny Péče o krajinu a zemědělců z území MAS Labské skály k vyhodnocení PRV OSA IV. Leader a k tvorbě SCLLD 2014+ konaného 5.6.2014 na farmě Natural Agro ve Slavošově

Diskuzní seminář a setkání členů pracovních skupin duben 2014

Datum: 6. 5. 2014

29.4.2014 proběhlo na jílovském zámku setkání k tvorbě Startegie 2014+. Na téma jaké budou možnosti v čerpání evropských peněz diskutovali zástupci obcí, neziskovek a členové pracovních skupin MAS. Zároveň jsme se dozvěděli informace o projektu NUPHARO PARK, a CENTER MARKETS.

Oslovili jsme Obce Dolní Habartice, Malé Březno a Valkeřice

Datum: 2. 5. 2014

Oslovili jsme Obce Dolní Habartice, Malé Březno a Valkeřice

Projektový list

Datum: 1. 4. 2014

Projektový list

LOGO 2014+

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!!!

Datum: 31. 3. 2014

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!!!

Postup zpracování SCLLD (strategie komunitně vedeného místního rozvoje)

Datum: 4. 3. 2014

Postup zpracování SCLLD (strategie komunitně vedeného místního rozvoje)

Příprava na plánovací období 2014-2020

Datum: 12. 3. 2013

Příprava na plánovací období 2014-2020

Úřední hodiny

PO: 9:00 - 15:00
ÚT: 9:00 - 15:00
ST: 9:00 - 15:00
ČT: 9:00 - 15:00 
PÁ: 9:00 - 13:00

Nebo dle telefonické dohody - viz kontakty
 

Zpravodaj

Zpravodaj

GDPR

GDPR

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když máj vláhy nedá, červen se předá.

Pranostika na akt. den

Na svatého Jiří tráva ze země míří, na svatého Filipa tráva je již veliká.

38  Obcí a měst 

43 062 počet obyvatel

50  190 Ha rozloha

142  Mil. v podpořených
projektech