Menu
IROP logo
MAS Labské Skály
Místní akční skupina Labské skály

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Labské skály, z.s. - III.

Logo IROP

MAS Labské skály z.s. realizuje projekt:

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Labské skály z.s. – III.

  • Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011897
  • Fyzická realizace projektu:  od 1. 10. 2022 - 28. 2. 2023
  • Celková částka způsobilých výdajů projektu: 93 000  Kč

Projekt řeší finanční podporu aktivit realizace SCLLD MAS Labské skály z.s.

Klíčové aktivity projektu:

  • animace strategie SCLLD -  závěrečná konference k výstupům realizace SCLLD  MAS Labské skály

Projekt Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Labské skály z.s. – III. je spolufinancován Evropskou unií.

V rámci projektu byla realizována exkurze po úspěšně realizovaných projektech SCLLD 2014+ a slavnostní Konference MAS. 

Logo IROP

 

Konference MAS Labské skály 22.2.2023

Slavnostní Konference MAS Labské skály k ukončení realizace SCLLD 2014+ se konala na zámku v Jílovém dne 22.2.2023.

Na Konferenci byli účastníci seznámeni s průběhem realizace projektu formou prezentace a dále prostřednictvím natočených videospotů některých realizovaných projektů.

V rámci konference probíhala také panelová diskuze na téma "Regionální rozvoj v malých venkovských obcích", kde aktéři z území - členové MAS (starosta, podnikatel, ředitel školy) a senátor Martin Krsek diskutovali o tématu v kontextu podpory rozvoje území MAS prostřednictvím realizace SCLLD.  

Konference obsahovala i doprovodný kulturní program - vystoupení Jílovského pěveckého sboru. V průběhu konference měli účastníci společně diskutovat o problémech a potřebách venkovského území a vzájemně si předávat zkušenosti. 

V rámci projektu byl vytvořen Katalog realizovaných projektů v rámci SCLLD 2014+, který obsahuje obsahuje fakta o průběhu realizace SCLLD 2014+ včetně soupisu podpořených projektů a fotodokumentací. Katalog byl vydán v nákladu 200 ks, byl distribuován na Konferenci MAS a současně slouží i pro publicitu činnosti MAS Labské skály v rámci projektu Realizace SCLLD 2014+. 

EXKURZE MAS 7.10.2022

V  pátek 7. 10. 2022 MAS Labské skály v rámci dobíhající Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014+ uspořádala exkurzi po úspěšně realizovaných projektech na území MAS Labské skály. Exkurze se zúčastnili zástupci a zaměstnanci obcí, členové spolků, zástupce z Krajského úřadu Ústeckého kraje a lidé z řad aktivní veřejnosti.

První zastávkou na Labskoskalské jízdě bylo zrekonstruované zázemí pro výjezdovou jednotku Sboru dobrovolných hasičů v Libouchci, kde nás přivítal starosta obce Libouchec Jiří Bolík se členy místní jednotky sboru dobrovolných hasičů a společně jsme při výborné kávě podebatovali o přínosech tohoto projektu, který byl skrze výzvu MAS podpořen částkou 1,9 mil. Kč.

Autobusem jsme se poté přemístili do obce Velké Chvojno, kde na nás už čekala paní ředitelky místní základní školy Alena Martinková, která nám kromě zrekonstruované školní kuchyně podpořené skrze výzvu MAS dotací ve výši cca 840 tis. Kč, ukázala i další realizované projekty.

Následovala cesta do Mírkova (místní části obce Povrly), kde na nás kromě malého občerstvení čekaly i krásné výhledy do okolní krajiny. Paní majitelka  Žaneta Hniličková (roz. Strmisková) nás provedla celou farmou, která přes výzvy MAS pořídila z operačního Programu Program rozvoje venkova (PRV) pásové rypadlo (výše dotace přes MAS 763 tis. Kč) a spolek Naše farma Mirkov, z.s. přes operační program Zaměstnanost (OPZ) provozovala sociální podnik (výše dotace přes MAS 2,7 mil. Kč) a příměstské tábory (výše dotace přes MAS 496 tis. Kč).

Milého přivítání jsme se dočkali také v obci Povrly. Pan starosta Dalibor Pavlát nás nejprve zavedl na raritu našeho území venkovní zimní stadion, kde právě probíhaly rekonstrukce ledové plochy.

O velmi originální a zároveň tradiční uvítání se zasloužilo vedení základní školy Povrly v čele s paní ředitelkou Věrou Slezáčkovou, které nás uvítala chlebem se solí. Následná prohlídka školy a školky byla také velmi inspirativní. Škola disponuje vlastním krytým bazénem, krásnou přírodní zahradou a přes výzvu MAS realizovala cvičné kuchyňky ve výši 570 tis. Kč.

Nabitý program pokračoval i po výtečném obědě v místní restauraci U Dvou ocásků. Představeno bylo místní komunitní centrum, které obec realizovala skrze MAS z operačního programu IROP ve výši 1,4 mil. Kč a z operačního programu OPZ přes výzvu MAS zajistila jeho provoz (výše alokace přes MAS ve výši 1,25 mil. Kč). Pan starosta zejména ocenil přínos komunitního centra pro obec, neboť dokázalo obstát i v těžké době covidové a postcovidové.

Poslední zastávkou naší exkurze byla obec Malšovice, kde účastníky exkurze provedl pan místostarosta Dušan Jehlička. Obec Malšovice z výzvy MAS z operačního programu OPŽP revitalizovala sídelní zeleň ve výši alokace 730 tis. Kč.

Přiblížil se závěr exkurze a naše kroky směřovaly do Zemědělství Malšovice s.r.o. To přes výzvy MAS pořídilo bourárnu masa ve výši alokace 2,2 mil. Kč a sušárnu ovoce ve výši alokace 1,9 mil. Kč. Oba projekty byly financovány v rámci operačního programu PRV. Tady naše exkurze skončila ochutnávkou výborných sušených jablek, švestek a hrušek přímo ze sušárny.

Exkurze byla sice pro všechny účastníky náročná, ale mise celé exkurze byla splněna. Došlo k inspiraci účastníků, přenosu a sdílení zkušeností a opět se ukázalo, že MAS je významným aktérem v rozvoji venkova.

Děkujeme všem žadatelům za vřelé přijetí, účastníkům za vytrvalost a počasí za krásné doladění této povedené akce.

Úřední hodiny

PO: 9:00 - 15:00
ÚT: 9:00 - 15:00
ST: 9:00 - 15:00
ČT: 9:00 - 15:00 
PÁ: 9:00 - 13:00

Nebo dle telefonické dohody - viz kontakty
 

Zpravodaj

Zpravodaj MAS Labské skály

Ochutnej Ústecký kraj

 

Ochutnej kraj

Vítejte na území Ústeckého kraje v ráji řemeslné výroby, domácích výrobků, přívětivých služeb a jedinečných zážitků.

Nová zelená úsporám Light

Nová zelená úsporám Light

38 Obcí a měst
43 062 Počet obyvatel
50 190  ha rozloha
160 Mil v podpořených
projektech