Menu
IROP logo
MAS Labské Skály
Místní akční skupina Labské skály

Výzva rok 2019

Zrealizované projekty přes výzvu 1/2019 - Podpora komunitního života v území MAS Labské skály 2019

V rámci Výzvy MAS bylo podpořeno celkem 15 projektů v celkové výši dotace 469.899,85 Kč.

Seznam realizovaných projektů - zde.

Logo Ústeckého kraje

Oznámení o jednání Výkonného výboru dne 11.6.2019 od 16,00 (před VH) na zámku v Děčíně - schválení výběru projektů

2.zasedání Výběrové komise proběhne dne 10.06.2019 od 14.30 v kanceláři manažerů MAS Labské skály, Libouchec 233 - schválení výsledku bodového hodnocení a pořadí zaregistrovaných projektů v rámci výzvy č. 2019/1

Školení žadatelů proběhne ve dnech 7.5.2019 od 17.00 hod. a 21.5.2019 od 17.00 hod v kanceláři MAS, Libouchec 233

Oblasti podpory :

 • Podpora spolkové činnosti
 • Podpora drobného komunitního života
 • Obnova a údržba občanské vybavenosti, veřejných a sportovních zařízení
 • Vyhlášení výzvy : 30.4.2019
 • Začátek příjmu žádostí : 6.5.2019
 • Ukončení příjmu žádostí : 31.5.2019 do 16.00 hod.
 • Celková alokace na výzvu :  478.000,- Kč
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000,- Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 50.000,- Kč
 • Výše podpory : 85 %
 • Forma podpory : EX POST
 • Výše spoluúčasti : 15 %

Neuznatelný náklad je náklad na:

 • a) pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
 • b) úroky, penále, pokuty a jiné sankce,
 • c) opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
 • d) nákupy pozemků a budov,
 • e) ztráty z devizových kurzů,
 • f) reprezentativní náklady (rautové, cateringové, alkohol atp.),
 • g) nájemné s následnou koupí (leasing),
 • i) mzdy

 

Způsobilé výdaje: - Výdaje vzniklé příjemcům podpory musí vyhovovat zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, musí vzniknout příjemcům v přímé souvislosti s realizací projektu od 1. 5. 2019 do 31. 12. 2019

Upozornění: Dotace je poskytována v režimu EX-POST, to znamená žadatel projekt zrealizuje, náklady, proplatí, vyhotoví vyúčtování  a po té mu bude dotace proplacena.  Závěrečnou zprávu a vyúčtování realizace projektu musí žadatel předložit do 1 měsíce od ukončení realizace projektu, nejpozději do 31. 1. 2020. ( Termín předložení vyúčtování bude uveden ve smlouvě o poskytnutí dotace).

Záměry a připravované projekty do výzvy je možné konzultovat :

Konzultace (osobní konzultaci je třeba telefonicky domluvit):

 • Petra Šofrová, zástupce vedoucí pracovník pro SCLLD
 • Mobilní telefon: 731 485 975
 • e-mail: sofrova.masls@seznam.cz

Konzultační hodiny v kanceláři MAS :

 • Pondělí  10:00 - 16:00
 • Úterý  10:00 - 15:00
 • Středa  10:00 - 16:00
 • Čtvrtek  10:00 - 15:00
 • Pátek  10:00 - 13:00

 

Úřední hodiny

PO: 9:00 - 15:00
ÚT: 9:00 - 15:00
ST: 9:00 - 15:00
ČT: 9:00 - 15:00 
PÁ: 9:00 - 13:00

Nebo dle telefonické dohody - viz kontakty
 

Zpravodaj

Zpravodaj MAS Labské skály

Ochutnej Ústecký kraj

 

Ochutnej kraj

Vítejte na území Ústeckého kraje v ráji řemeslné výroby, domácích výrobků, přívětivých služeb a jedinečných zážitků.

Nová zelená úsporám Light

Nová zelená úsporám Light

38 Obcí a měst
43 062 Počet obyvatel
50 190  ha rozloha
160 Mil v podpořených
projektech