Menu
IROP logo
MAS Labské Skály
Místní akční skupina Labské skály

Co je to MAS

Co znamená MAS?

MAS, tedy Místní Akční Skupina: sdružení aktivních lidí z daného území, kteří chtějí něco udělat pro svůj region, pro svou obec či osadu, kde bydlí nebo pracují. Území MAS je dáno katastrálním územím obcí, případně mikroregionů, které jsou členy MAS.
Název MAS byl převzat z angličtiny, aby bylo už z názvu poznat, čím se daná skupina lidí zabývá (Local Action Group, LAG). MAS existují ve formě občanského sdružení (o.s.) od r. 2014 spolku  nebo obecně prospěšné společnosti (o. p. s.).

V ČR působí v současné době 181 MAS (k 1.1.2022). Většina MAS (168 MAS) v ČR je sdružena do tzv. Národní sítě Místních akčních skupin ČR (NS MAS ČR) a pokrývají území 84% celého území ČR. MAS se v rámci svých krajů dále sdružují do Krajských sítí (sdružení). V Krajském sdružení NS MAS ČR Ústeckého kraje působí 9 MAS a mezi nimi i MAS Labské skály, z.s.

Všechny MAS mají společné to, že fungují na základě tzv. metody LEADER. Metoda LEADER znamená, že si občané sami určují priority ve své obci a rozhodují, jaké projekty mají prioritu a co se bude v obci dít. Jedná se o spolupráci různých resortů – podnikatelů, občanů, neziskových organizací, škol, obcí aj. tzv. principem „bottom-up“, tj. „zdola nahoru“. Protože už Svatopluk věděl, že spojení sil je výhodnější a účinnější než snaha jednotlivce.

V rámci NS MAS ČR dochází k výměně zkušeností, jednání s ministerstvy, propagaci atp.. Některé MASky navzájem spolupracují, MAS s letitými zkušenostmi např. pomáhají těm nově vzniklým, aby se lépe orientovaly v problematice, s přípravou strategických dokumentů apod.  

Společnou podmínkou pro MAS je, že zástupci veřejného sektoru mohou tvořit maximálně 49% členské základny a v rozhodujících orgánech MAS musí být většina zástupců z jiného sektoru než veřejného, aby rozhodování o budoucnosti regionu nebylo pouze záležitostí starostů. Mezi jednotlivými „MASkami“ jsou ovšem velké rozdíly, což je dáno specifickými podmínkami v každém regionu. MASky se liší rozlohou, strukturou svého území, počtem obyvatel, místními podmínkami (v pohraničí např. není intenzívní zemědělská výroba, někde chtějí využít krásy přírody, jinde spíše revitalizovat poničenou krajinu atd.) a náplní své činnosti. 

Kdo je MAS Labské skály?

„Místní akční skupina“ Labské skály (MAS LS) je zapsaný spolek založený v říjnu 2005. Jeho hlavním cílem je sdružit aktivní lidi, obce, podnikatele, organizace, spolky,... a společně rozvíjet naši venkovskou oblast.

V současné době má MAS LS 78 členů a územní působnost na 38 obcích ústeckého a děčínského okresu. 

Cíle MAS

Hlavním cílem MAS je rozvoj naší venkovské oblasti. Další cíle MAS jsou především podpora mezisektorové spolupráce (propojení různých sektorů – veřejná správa, podnikatelé, neziskové organizace apod.), vytváření místních partnerství (spolupráce různých subjektů na jednotlivých projektech ku prospěchu všech zúčastněných) a podpora činnosti spolků a zájmových organizací za účelem posílení našeho venkovského regionu.

Další podrobnosti - viz Stanovy MAS.

Přihláška za člena MAS Labské skály - ke stažení zde 

Úřední hodiny

PO: 9:00 - 15:00
ÚT: 9:00 - 15:00
ST: 9:00 - 15:00
ČT: 9:00 - 15:00 
PÁ: 9:00 - 13:00

Nebo dle telefonické dohody - viz kontakty
 

Zpravodaj

Zpravodaj MAS Labské skály

Ochutnej Ústecký kraj

 

Ochutnej kraj

Vítejte na území Ústeckého kraje v ráji řemeslné výroby, domácích výrobků, přívětivých služeb a jedinečných zážitků.

Nová zelená úsporám Light

Nová zelená úsporám Light

38 Obcí a měst
43 062 Počet obyvatel
50 190  ha rozloha
160 Mil v podpořených
projektech