Menu
IROP logo
MAS Labské Skály
Místní akční skupina Labské skály

Snídaně se starosty

Co je Snídaně se starosty?

Snídaně se starosty má za cíl vytvořit neformální přátelskou platformu pro naše starostky, starosty a další zástupce obcí. V rámci těchto setkání mají všichni prostor pro sdílení a přenos informací napříč naším regionem, pohovořit o problémech a potřebách a zejména vzájemně se poznat a propojit i na jiné, než úřednické rovině.

Snídaně se starosty se pořádají obykle 2x ročně nebo s ohledem na potřeby území. 

2. Snídaně se starosty 13.1.2023

Další Snídaně se starosty se uskutečnila v obci Povrly v pátek 13.1.2023. Na této akci jsme informovali starostky a starosty našich obcí o aktualitách v rámci operačního programu IROP, OP TAK, SP Společné zemědělské politiky, OPŽP a dalších aktuálních dotačních titulech.

V rámci diskuze jsem probrali problémy a potřeby našeho území a v rámci speciálního vstupu představila RNDr. Eva Poslová Analyticko-implementační plány na podporu regionálně specifických aktivit v rámci hospodářsky a sociálně ohrožených územích Ústeckého kraje. Toto téma má sice poměrně složitý název, ale jedná se v podstatě o "projekt", který má za cíl zanalyzovat situaci v kraji nikoliv „shora“, ale přímo v daných místech, s konkrétními lidmi a institucemi, kteří v území žijí a znají ho nejlépe. Výsledným efektem by měla být důkladná příprava na aktualizaci Strategie rozvoje Ústeckého kraje, cílený apel na nové možnosti podpory ze strany státu a celkově efektivnější řešení komplexnějších agend, které se dotýkají více oborů.

Pozvání na Snídani přijal i senátor Mgr. Martin Krsek, který nabídl našim starostkám a starostům spolupráci a pomocnou ruku k efektivnějšímu rozvoji regionu, zprostředkování jejich postřehů k senátorům a přenesl informace z posledního zasedání senátu, kde se probírala těžká hospodářské situaci České pošty a vize na její řešení. 

Všem děkujeme za účast a budeme se těšit na další inspirativní setkání.

Foto Snídaně se starosty

Přílohy: 

 

1. Snídaně se starosty 29.4.2022

Poprvé jsme posnídali se starosty na zámku

Naše první setkání v rámci Snídaně se starosty jsme uskutečnili v pátek 29.4.2022 na zámku v Jílovém. V rámci tohoto setkání jsme měli na programu aktuální témata zaměřená zejména na informace k připravovaným programovým rámcům v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na nové programové období (SCLLD 2021+), ale i témata, která jak se později ukázalo, se v důsledku války na Ukrajině aktuálními stala. Bylo to zejména téma komunitní energetiky, energetického managementu a dalších témat zasahujících do oblastí klimatu a energetiky.

Vzhledem k tomu, že program byl velmi nabitý a témat mnoho, přehoupla se nám snídaně téměř do oběda. Na konci celé akce jsme si s potěšením vyslechli pochvalná slova od účastníků a Snídani se starosty jsme tak zařadili mezi tradiční aktivity MAS.

Foto Snídaně se starosty

Přílohy:

Úřední hodiny

PO: 9:00 - 15:00
ÚT: 9:00 - 15:00
ST: 9:00 - 15:00
ČT: 9:00 - 15:00 
PÁ: 9:00 - 13:00

Nebo dle telefonické dohody - viz kontakty
 

Zpravodaj

Zpravodaj MAS Labské skály

Ochutnej Ústecký kraj

 

Ochutnej kraj

Vítejte na území Ústeckého kraje v ráji řemeslné výroby, domácích výrobků, přívětivých služeb a jedinečných zážitků.

Nová zelená úsporám Light

Nová zelená úsporám Light

38 Obcí a měst
43 062 Počet obyvatel
50 190  ha rozloha
160 Mil v podpořených
projektech