Menu
IROP logo
MAS Labské Skály
Místní akční skupina Labské skály
Kancelář MAS Labské skály od 1.7.2023 sídlí na nové adrese: Husovo náměstí 2, 403 17 Chabařovice.

 

Snídaně se starosty

Co je Snídaně se starosty?

Snídaně se starosty má za cíl vytvořit neformální přátelskou platformu pro naše starostky, starosty a další zástupce obcí. V rámci těchto setkání mají všichni prostor pro sdílení a přenos informací napříč naším regionem, pohovořit o problémech a potřebách a zejména vzájemně se poznat a propojit i na jiné, než úřednické rovině.

Snídaně se starosty se pořádají obykle 2x ročně nebo s ohledem na potřeby území. 

2. Snídaně se starosty 13.1.2023

Další Snídaně se starosty se uskutečnila v obci Povrly v pátek 13.1.2023. Na této akci jsme informovali starostky a starosty našich obcí o aktualitách v rámci operačního programu IROP, OP TAK, SP Společné zemědělské politiky, OPŽP a dalších aktuálních dotačních titulech.

V rámci diskuze jsem probrali problémy a potřeby našeho území a v rámci speciálního vstupu představila RNDr. Eva Poslová Analyticko-implementační plány na podporu regionálně specifických aktivit v rámci hospodářsky a sociálně ohrožených územích Ústeckého kraje. Toto téma má sice poměrně složitý název, ale jedná se v podstatě o "projekt", který má za cíl zanalyzovat situaci v kraji nikoliv „shora“, ale přímo v daných místech, s konkrétními lidmi a institucemi, kteří v území žijí a znají ho nejlépe. Výsledným efektem by měla být důkladná příprava na aktualizaci Strategie rozvoje Ústeckého kraje, cílený apel na nové možnosti podpory ze strany státu a celkově efektivnější řešení komplexnějších agend, které se dotýkají více oborů.

Pozvání na Snídani přijal i senátor Mgr. Martin Krsek, který nabídl našim starostkám a starostům spolupráci a pomocnou ruku k efektivnějšímu rozvoji regionu, zprostředkování jejich postřehů k senátorům a přenesl informace z posledního zasedání senátu, kde se probírala těžká hospodářské situaci České pošty a vize na její řešení. 

Všem děkujeme za účast a budeme se těšit na další inspirativní setkání.

Foto Snídaně se starosty

Přílohy: 

 

1. Snídaně se starosty 29.4.2022

Poprvé jsme posnídali se starosty na zámku

Naše první setkání v rámci Snídaně se starosty jsme uskutečnili v pátek 29.4.2022 na zámku v Jílovém. V rámci tohoto setkání jsme měli na programu aktuální témata zaměřená zejména na informace k připravovaným programovým rámcům v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na nové programové období (SCLLD 2021+), ale i témata, která jak se později ukázalo, se v důsledku války na Ukrajině aktuálními stala. Bylo to zejména téma komunitní energetiky, energetického managementu a dalších témat zasahujících do oblastí klimatu a energetiky.

Vzhledem k tomu, že program byl velmi nabitý a témat mnoho, přehoupla se nám snídaně téměř do oběda. Na konci celé akce jsme si s potěšením vyslechli pochvalná slova od účastníků a Snídani se starosty jsme tak zařadili mezi tradiční aktivity MAS.

Foto Snídaně se starosty

Přílohy:

Úřední hodiny

PO: 9:00 - 15:00
ÚT: 9:00 - 15:00
ST: 9:00 - 15:00
ČT: 9:00 - 15:00 
PÁ: 9:00 - 13:00

Nebo dle telefonické dohody - viz kontakty
 

Zpravodaj

Zpravodaj MAS Labské skály

Ochutnej Ústecký kraj

 

Ochutnej kraj

Vítejte na území Ústeckého kraje v ráji řemeslné výroby, domácích výrobků, přívětivých služeb a jedinečných zážitků.

Nová zelená úsporám Light

Nová zelená úsporám Light

38 Obcí a měst
43 062 Počet obyvatel
50 190 Ha rozloha
XX XXX Mil v podpořených
projektech