Menu
IROP logo
MAS Labské Skály
Místní akční skupina Labské skály

lV současné době nemáme vypsanou žádnou výzvu ze SCLLD z programového období 2014 - 2020.

Strategie byla schválena Řídícími orgány OP IROP, PRV, OPZ a OPŽP v prosinci 2016. 

Od února 2017 byly vyhlašovány první výzvy.

Všechny vyhlášené výzvy jsou součástí realizované Strategie (SCLLD) MAS Labské skály pro období 2014 - 2020.

Níže naleznete rozcestník na všechny vyhlášené výzvy v rámci SCLLD:

5. VÝZVA

Výzva č.5 MAS Labské skály z.s. -IROP - odolnost jednotek SDH II a III.stupně  II.  aktivita Stanice SDH  

Důležité:

Pro podání žádosti o změnu v integrovaném projektu je potřeba nejprve získat vyjádření nositele integrovaného nástroje (MAS Labské skály). Vyjádření dokládáte jako přílohu žádosti o změnu v MS2014+. Postup podání žádosti o změnu je uveden v kapitole č. 16 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce. Vzor pro vyjádření MAS Labské skály  ke změně integrovaného projektu naleznete  - ZDE

2.zasedání Výběrové komise proběhne dne 17.05.2018 od 15.00 na Obecním úřadě v Povrlech - schválení výsledku bodového hodnocení a pořadí zaregistrovaných projektů v rámci 5. výzvy.

Výzva č. 5 MAS Labské skály z.s.-IROP-Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně-II. - výzva byla ukončena

Aktivita - Stanice IZS

Opatření SCLLD : 2.5.1 Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně

Seminář pro žadatele 19. 2. 2018 - od 10.00 hodin, místo : kancelář manažerů MAS Labské skály, Libouchec 233 - pozvánka zde

 • Podporované aktivity v této výzvě :  Stanice IZS
 • vyhlášení : 31. 1. 2018 - 12:00
 • Ukončení příjmu žádostí : 31.3.2018 - 12:00
 • alokace :  2 315 780,- Kč
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000,- Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 315 780,- Kč
 • Druh výzvy: kolová

Výzva MAS  je  vyhlášena  na základě průběžné výzvy č. 69 -  Integrovaný záchranný systém  - integrované projekty CLLD.  Tato výzva je zveřejněna  v odkaze - http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-69-Integrovany-zachranny-system-integrovane-projekty-CLLD

 • pod tímto odkazem jsou také zveřejněny všechny potřebné dokumenty  a Pravidla jak specifická, tak obecná, vzory příloh, osnovy povinných dokumentů.

Záměry a připravované projekty do výzvy je možné konzultovat :

Konzultace (osobní konzultaci je třeba telefonicky domluvit)

Konzultační hodiny v kanceláři MAS :

 • Pondělí  10:00 - 16:00
 • Úterý  10:00 - 15:00
 • Středa  10:00 - 16:00
 • Čtvrtek  10:00 - 15:00
 • Pátek  10:00 - 13:00

Úřední hodiny

PO: 9:00 - 15:00
ÚT: 9:00 - 15:00
ST: 9:00 - 15:00
ČT: 9:00 - 15:00 
PÁ: 9:00 - 13:00

Nebo dle telefonické dohody - viz kontakty
 

Zpravodaj

Zpravodaj MAS Labské skály

Ochutnej Ústecký kraj

 

Ochutnej kraj

Vítejte na území Ústeckého kraje v ráji řemeslné výroby, domácích výrobků, přívětivých služeb a jedinečných zážitků.

Nová zelená úsporám Light

Nová zelená úsporám Light

38 Obcí a měst
43 062 Počet obyvatel
50 190  ha rozloha
160 Mil v podpořených
projektech