Menu
IROP logo
MAS Labské Skály
Místní akční skupina Labské skály

MAS Labské skály  z.s.  realizuje svojí Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

Strategie byla schválena  řídícími orgány OP IROP, PRV, OPZ a OPŽP  v prosinci 2016. 
Od února 2017 začínáme vyhlašovat první výzvy.
Všechny vyhlášené výzvy jsou součástí realizované Strategie  ( SCLLD MAS Labské skály)
l

 

5. VÝZVA

Výzva č.5 MAS Labské skály z.s. -IROP - odolnost jednotek SDH II a III.stupně  II.  aktivita Stanice SDH  

Důležité:

Pro podání žádosti o změnu v integrovaném projektu je potřeba nejprve získat vyjádření nositele integrovaného nástroje (MAS Labské skály). Vyjádření dokládáte jako přílohu žádosti o změnu v MS2014+. Postup podání žádosti o změnu je uveden v kapitole č. 16 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce. Vzor pro vyjádření MAS Labské skály  ke změně integrovaného projektu naleznete  - ZDE

2.zasedání Výběrové komise proběhne dne 17.05.2018 od 15.00 na Obecním úřadě v Povrlech - schválení výsledku bodového hodnocení a pořadí zaregistrovaných projektů v rámci 5. výzvy.

Výzva č. 5 MAS Labské skály z.s.-IROP-Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně-II. - výzva byla ukončena

Aktivita - Stanice IZS

Opatření SCLLD : 2.5.1 Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně

Seminář pro žadatele 19. 2. 2018 - od 10.00 hodin, místo : kancelář manažerů MAS Labské skály, Libouchec 233 - pozvánka zde

 • Podporované aktivity v této výzvě :  Stanice IZS
 • vyhlášení : 31. 1. 2018 - 12:00
 • Ukončení příjmu žádostí : 31.3.2018 - 12:00
 • alokace :  2 315 780,- Kč
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000,- Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 315 780,- Kč
 • Druh výzvy: kolová

Výzva MAS  je  vyhlášena  na základě průběžné výzvy č. 69 -  Integrovaný záchranný systém  - integrované projekty CLLD.  Tato výzva je zveřejněna  v odkaze - http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-69-Integrovany-zachranny-system-integrovane-projekty-CLLD

 • pod tímto odkazem jsou také zveřejněny všechny potřebné dokumenty  a Pravidla jak specifická, tak obecná, vzory příloh, osnovy povinných dokumentů.

Záměry a připravované projekty do výzvy je možné konzultovat :

Konzultace (osobní konzultaci je třeba telefonicky domluvit)

Konzultační hodiny v kanceláři MAS :

 • Pondělí  10:00 - 16:00
 • Úterý  10:00 - 15:00
 • Středa  10:00 - 16:00
 • Čtvrtek  10:00 - 15:00
 • Pátek  10:00 - 13:00

Úřední hodiny

PO: 9:00 - 15:00
ÚT: 9:00 - 15:00
ST: 9:00 - 15:00
ČT: 9:00 - 15:00 
PÁ: 9:00 - 13:00

Nebo dle telefonické dohody - viz kontakty
 

Zpravodaj

Zpravodaj MAS Labské skály

GDPR

GDPR

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.

Pranostika na akt. den

Když noc na Matičku jasno, bude úroda, krásno.

38 Obcí a měst
46 062 Počet obyvatel
50 190 Ha rozloha
XX XXX Mil v podpořených
projektech