Menu
IROP logo
MAS Labské Skály
Místní akční skupina Labské skály

MAS Labské skály  z.s.  realizuje svojí Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

Strategie byla schválena  řídícími orgány OP IROP, PRV, OPZ a OPŽP  v prosinci 2016. 
Od února 2017 začínáme vyhlašovat první výzvy.
Všechny vyhlášené výzvy jsou součástí realizované Strategie  ( SCLLD MAS Labské skály)
l

 

1. VÝZVA

2. zasedání Výběrové komise proběhne dne 17.05.2018 od 15.00 na Obecním úřadě v Povrlech - schválení výsledku bodového hodnocení a pořadí zaregistrovaných projektů v rámci 1. výzvy.

Opatření SCLLD : 3.1.2 Výsadba dřevin

Pozor! změna místa konání semináře na kancelář manažerů MAS Labské skály, Libouchec čp.233, čas konání se nemění.

Podporované aktivity v této výzvě: Výsadby na nelesní půdě zahrnující:

  1. založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí,
  2. zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES,
  3. liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku),
  4. výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků.

Přesný popis podporovaného opatření je uveden v Příloze č. 1. - Popis podporovaných aktivit této výzvy MAS. Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007–2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

Pozn. Nelesní půda dle Katastru nemovitostí zahrnuje kategorie: orná půda, zahrady, ovocné sady, trvalý travní porost, ostatní plocha.

Pozn. Místo realizace – územní působnost MAS Labské skály, z.s. s překryvem velkoplošně chráněného území, konkrétně CHKO České středohoří, nebo CHKO Labské pískovce.

  • Termín vyhlášení : 31. října 2017 od 12.00 hod
  • Zpřístupnění formuláře žádosti v MS 2014+: 31. října 2017 od 12.00 hod
  • Předpokládané ukončení příjmu žádostí: 28. února 2018 do 20.00 hod
  • Alokace : 2 585 000 Kč (celková dotace z prostředků EU)
  • Druh výzvy: kolová

Výzva MAS je vyhlášena na základě průběžné 88. výzvy Ministerstva životního prostředí pro MAS stanovující pravidla pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci strategií komunitně vedeného místního rozvoje s programovým rámcem „Operačního programu Životní prostředí 2014–2020“, která je zveřejněna v tomto odkaze:

pod tímto odkazem jsou také zveřejněny všechny potřebné dokumenty, Pravidla pro žadatele, Programový dokument atd.

Záměry a připravované projekty do výzvy je možné konzultovat:

Konzultace (osobní konzultaci je třeba telefonicky domluvit): Ing. Renata Michalegová, konzultant pro OPŽP  - kontakt:

Úřední hodiny

PO: 9:00 - 15:00
ÚT: 9:00 - 15:00
ST: 9:00 - 15:00
ČT: 9:00 - 15:00 
PÁ: 9:00 - 13:00

Nebo dle telefonické dohody - viz kontakty
 

Zpravodaj

Zpravodaj MAS Labské skály

GDPR

GDPR

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Březen - za kamna vlezem.

Pranostika na akt. den

Východ slunce na Zvěstování Panny Marie předpokládá dobrý rok.

38 Obcí a měst
46 062 Počet obyvatel
50 190 Ha rozloha
XX XXX Mil v podpořených
projektech