Menu
IROP logo
MAS Labské Skály
Místní akční skupina Labské skály

lV současné době nemáme vypsanou žádnou výzvu ze SCLLD z programového období 2014 - 2020.

Strategie byla schválena Řídícími orgány OP IROP, PRV, OPZ a OPŽP v prosinci 2016. 

Od února 2017 byly vyhlašovány první výzvy.

Všechny vyhlášené výzvy jsou součástí realizované Strategie (SCLLD) MAS Labské skály pro období 2014 - 2020.

Níže naleznete rozcestník na všechny vyhlášené výzvy v rámci SCLLD:

3. VÝZVA

Výzva č. 3 MAS Labské skály z.s. - OPŽP - Likvidace invazních druhů rostlin - výzva byla ukončena

Modifikace výzvy  - u výzvy č. 3 MAS Labské skály-OPŽP- Likvidace invazivních druhů rostlin  byla provedena  změna  termínu ukončení výzvy - nový termín 4.2.2019

Výzva č. 3 MAS Labské skály-OPŽP- Likvidace invazních druhů rostlin: termín příjmu žádostí od 18.6.2018 do 1.10.2018

Dne 28.6.2018 od 10:00 hod se uskuteční v  zasedací místnosti Kulturního domu Svoboda v Libouchci (nad MAS Labské skály, Libouchec 233) seminář k této výzvě

Podporované aktivity v této výzvě: Výsadby na nelesní půdě zahrnující:

  1. eradikace, popř. regulace invazních druhů křídlatky a bolševníku velkolepého (sečení, výřez, aplikace biocidů apod., bezpečná likvidace biomasy aj.), včetně mapování a monitoringu (kontroly úspěšnosti na ošetřených plochách) a přípravy metodik a koncepčních dokumentů pro omezování invazních druhů
  2. obnova stanovišť po eradikaci (osev, výsadba autochtonních druhů dřevin) – pouze v odůvodněných případech, kdy je obnova nezbytná pro zamezení znovu uchycení invazních druhů
  3. jako součást realizace opatření také osvěta, informování veřejnosti a dotčených subjektů

Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007–2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

Pozn. Místo realizace – územní působnost MAS Labské skály, z.s. s překryvem velkoplošně chráněného území, konkrétně CHKO České středohoří  a CHKO Labské pískovce.

  • Termín vyhlášení : 18. června 2018 od 12.00 hod
  • Zpřístupnění formuláře žádosti v MS 2014+: 18. června 2018 od 12.00 hod
  • Předpokládané ukončení příjmu žádostí: 1. října 2018 do 20.00 hod
  • Alokace : 855 000,- Kč (celková dotace z prostředků EU)
  • Druh výzvy: kolová

Výzva MAS je vyhlášena na základě průběžné 87. výzvy Ministerstva životního prostředí pro MAS stanovující pravidla pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci strategií komunitně vedeného místního rozvoje s programovým rámcem „Operačního programu Životní prostředí 2014–2020“, která je zveřejněna v tomto odkaze: http://www.opzp.cz/vyzvy/87-vyzva

  • pod tímto odkazem jsou také zveřejněny všechny potřebné dokumenty, Pravidla pro žadatele, Programový dokument atd.

Záměry a připravované projekty do výzvy je možné konzultovat :

Konzultace (osobní konzultaci je třeba telefonicky domluvit) :

Úřední hodiny

PO: 9:00 - 15:00
ÚT: 9:00 - 15:00
ST: 9:00 - 15:00
ČT: 9:00 - 15:00 
PÁ: 9:00 - 13:00

Nebo dle telefonické dohody - viz kontakty
 

Zpravodaj

Zpravodaj MAS Labské skály

Ochutnej Ústecký kraj

 

Ochutnej kraj

Vítejte na území Ústeckého kraje v ráji řemeslné výroby, domácích výrobků, přívětivých služeb a jedinečných zážitků.

Nová zelená úsporám Light

Nová zelená úsporám Light

38 Obcí a měst
43 062 Počet obyvatel
50 190  ha rozloha
160 Mil v podpořených
projektech