Menu
IROP logo
MAS Labské Skály
Místní akční skupina Labské skály

MAS Labské skály  z.s.  realizuje svojí Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

Strategie byla schválena  řídícími orgány OP IROP, PRV, OPZ a OPŽP  v prosinci 2016. 
Od února 2017 začínáme vyhlašovat první výzvy.
Všechny vyhlášené výzvy jsou součástí realizované Strategie  ( SCLLD MAS Labské skály)
l

 

5. VÝZVA

Výzva byla ukončena

5. Výzva MAS Labské skály z.s. – OPŽP – Realizace ÚSES

 • Číslo výzvy MAS: 006/05_18_127/CLLD_15_01_184
 • Název výzvy MAS: „5. Výzva MAS Labské skály z.s. – OPŽP – Realizace ÚSES“

Časové nastavení

 • Datum vyhlášení výzvy MAS: 7. 12.  2018
 • Datum zpřístupnění žádosti o podporu:  7. 12. 2018 v 9:00
 • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 7. 12. 2018 v 9:00
 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 2. 5. 2019 ve 20:00
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30.6.2023

Text výzvy - zde

Termín semináře k této výzvě bude upřesněn

Podporované aktivity v této výzvě : 

 • Realizace ÚSES:
 • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí
 • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES

Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007–2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

Pozn. Místo realizace – územní působnost MAS Labské skály, z.s. s překryvem velkoplošně chráněného území, konkrétně CHKO České středohoří  a CHKO Labské pískovce.

 • Alokace : 1 000 000,- Kč (celková dotace z prostředků EU)
 • Druh výzvy: kolová

Výzva MAS je vyhlášena na základě průběžné 127. výzvy Ministerstva životního prostředí pro MAS stanovující pravidla pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci strategií komunitně vedeného místního rozvoje s programovým rámcem „Operačního programu Životní prostředí 2014–2020“, která je zveřejněna v tomto odkaze: https://www.opzp.cz/vyzvy/127-vyzva

 • pod tímto odkazem jsou také zveřejněny všechny potřebné dokumenty, Pravidla pro žadatele, Programový dokument atd.

Záměry a připravované projekty do výzvy je možné konzultovat :

Konzultace (osobní konzultaci je třeba telefonicky domluvit)

Úřední hodiny

PO: 9:00 - 15:00
ÚT: 9:00 - 15:00
ST: 9:00 - 15:00
ČT: 9:00 - 15:00 
PÁ: 9:00 - 13:00

Nebo dle telefonické dohody - viz kontakty
 

Zpravodaj

Zpravodaj MAS Labské skály

GDPR

GDPR

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato.

Pranostika na akt. den

Jaké Zvěstování Boží Matky - takové velikonoční svátky.

38 Obcí a měst
46 062 Počet obyvatel
50 190 Ha rozloha
XX XXX Mil v podpořených
projektech