Menu
IROP logo
MAS Labské Skály
Místní akční skupina Labské skály

MAS Labské skály  z.s.  realizuje svojí Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

Strategie byla schválena  řídícími orgány OP IROP, PRV, OPZ a OPŽP  v prosinci 2016. 
Od února 2017 začínáme vyhlašovat první výzvy.
Všechny vyhlášené výzvy jsou součástí realizované Strategie  ( SCLLD MAS Labské skály)
l

 

1. VÝZVA

Informace k podávání ŽOP u projektů z 1. výzvy/PRV:

Žádosti o proplacení je nutné ( povinnost žadatele) předávat ke kontrole na MAS - elektronicky  e-mailem, nebo na flesh disku  14 dní, před konečným termínem odevzdání ŽOP  přes portál Farmáře na  SZIF!!! Termín odevzdání ŽOP na MAS ke kontrole je uveden v Dohodě o poskytnutí dotace.

Pozvánka na seminář pro příjemce v rámci Výzvy č. 1 / PRV v rámci realizace SCLLD MAS Labské skály 2014 - 2023 reg. CLLD_15_01_184, který se bude konat dne 27.2.2018 - zde

Schválení projektů SZIF

Výkonný výbor: Výběr projektů

  • Pořadí a výběr projektů po schválení Výkonným výborem dne 8.6.2017 - zde
  • Seznam vybraných projektů - zde
  • Zápis z jednání VV dne 8.6.2017 - zde

Výběrová komise  MAS - hodnocení projektů z 1. výzvy MAS

Zasedání Výběrové komise proběhne dne 18.5.2017 od 16.00 v kanceláři manažerů MAS Labské skály, z.s. - věcné hodnocení, pořadí a bodové hodnocení zaregistrovaných projektů v rámci 1.výzvy.

Zápis z jednání Výběrové komise dne 18. 5. 2017 - zde

Seznam hodnocených projektů s přidělenými body

Zaregistrování projektů z 1. výzvy MAS

Seznam zaregistrovaných projektů na MAS v rámci 1. výzvy /PRV - zde


Příjem žádostí pro tuto výzvu byl již ukončen  - 17.3.2017 ve 12.00 hod

MAS Labské skály  z.s. vyhlašuje Výzvu č. 1 z OP Program rozvoje venkova  v novém  plánovacím období 2014 - 2020

Základní infromace:

Vyhlašovaní fiche :

Vyhlašovaní fiche

Žadatelé mohou předkládat v 1. Výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, 3

Číslo Fiche

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace

pro 1. výzvu

F1 - zde ke stažení

Podpora zemědělského podnikání

investice do hmotného majetku

 

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků

7 000 000 Kč 

F2 - zde ke stažení

Zemědělství

-

Zpracování zemědělských produktů

 

Článek 17, odstavec 1., písmeno b) - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

2 000 000,- Kč

F3 - zde ke stažení

Rozvoj podnikání na venkově a rozvoj venkovské turistiky, vč. agroturistiky

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

2 500 000,- K

 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů:

Seminář k přípravě projektů – fiche  1 a 2

16.2.2017 od 9.00 hod

Zámek Jílové

Seminář k přípravě projektů – 1.výzva MAS  - fiche 3

21.2.2017 Od 10.00 hod

Zasedací místnost kanceláře MAS Labské skály, Lbouchec 233

Kontakty:

Jiřina Bischoffiová, Vedoucí pracovník pro SCLLD, konzultace

Petra Šofrová, Zástupce vedoucího pracovníka pro SCLLD

Jana Vošahlíková, Asistent pro SCLLD


Úřední hodiny

PO: 9:00 - 15:00
ÚT: 9:00 - 15:00
ST: 9:00 - 15:00
ČT: 9:00 - 15:00 
PÁ: 9:00 - 13:00

Nebo dle telefonické dohody - viz kontakty
 

Zpravodaj

Zpravodaj MAS Labské skály

GDPR

GDPR

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Lépe od hada býti uštknut, než v březnu od slunce ohřát.

Pranostika na akt. den

Východ slunce na Zvěstování Panny Marie předpokládá dobrý rok.

38 Obcí a měst
46 062 Počet obyvatel
50 190 Ha rozloha
XX XXX Mil v podpořených
projektech