Menu
IROP logo
MAS Labské Skály
Místní akční skupina Labské skály
Kancelář MAS Labské skály od 1.7.2023 sídlí na nové adrese: Husovo náměstí 2, 403 17 Chabařovice.

 

SCLLD období 2021 - 2027

MAS LABSKÉ SKÁLY PŘIPRAVUJE NOVOU STRATEGII (SCLLD) NA OBDOBÍ 2021 - 2027

Veškeré aktuality k tvorbě SCLLD naleznete na odkaze: obdobi-2021-2027/priprava-strategie-sclld-2021/

 

Dne 12.5.2021 byla veřejně na online platfomě ZOOM projednána

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Labské skály pro období 2021 - 2027 (SCLLD)

Do 21.5.2021 bylo možné podávat k projednávanému dokumentu SCLLD připomínky a náměty. Do tohoto data byly uplatněny pouze připomínky formálního druhu, které neměly vliv na obsahovou stránku SCLLD. 


Probíhá další připomínkování koncepční části SCLLD - vize, cíle opatření. Možnost připomínkování do 30.4.2021.

obdobi-2021-2027/priprava-strategie-sclld-2021/komunitni-projednavani-sclld-2021/


V současné době probíhá připomínkování koncepční části SCLLD - možno připomínkovat do 21.3.2021.

obdobi-2021-2027/priprava-strategie-sclld-2021/komunitni-projednavani-sclld-2021/

Mapa územní působnosti MAS Labské skály v období 2021-2027

Na jednání Valné hromady MAS Labské skály dne 23.6.2020 byla schválena územní působnost MAS Labské skály  pro plánovací období 2021 - 2027.

 

mapa územní působnosti

Úřední hodiny

PO: 9:00 - 15:00
ÚT: 9:00 - 15:00
ST: 9:00 - 15:00
ČT: 9:00 - 15:00 
PÁ: 9:00 - 13:00

Nebo dle telefonické dohody - viz kontakty
 

Zpravodaj

Zpravodaj MAS Labské skály

Ochutnej Ústecký kraj

 

Ochutnej kraj

Vítejte na území Ústeckého kraje v ráji řemeslné výroby, domácích výrobků, přívětivých služeb a jedinečných zážitků.

Nová zelená úsporám Light

Nová zelená úsporám Light

38 Obcí a měst
46 062 Počet obyvatel
50 190 Ha rozloha
XX XXX Mil v podpořených
projektech