Menu
IROP logo
MAS Labské Skály
Místní akční skupina Labské skály

Schválené programové rámce a interní postupy

 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP)

Jak probíhá vyhlášení výzev MAS Labské z IROP?

Řídící orgán IROP (Ministerstvo pro místní rozvoj) vyhlašuje tzv. zastřešující výzvu pro místní akční skupiny (tzv. integrované projekty CLLD). Na tuto zastřešující výzvu poté navazují výzvy MAS k předkládání projektových záměrů mimo systém MS2021+, ten musí být v souladu s podmínkami výzvy MAS. Znamená to tedy, že MAS nejprve vypíše svoji vlastní výzvu, do které žadatel předkládá projektový záměr. Poté je na MAS záměr posouzen a MAS vydává vyjádření souladu/nesouladu se svou schválenou strategií SCLLD.

MAS provádí posouzení projektových záměrů podaných do výzvy MAS v souladu se svými Interními postupy (Směrnice č. 6) a s podmínkami uvedenými ve výzvě.

Kladné vyjádření MAS je následně povinnou přílohou žádosti o podporu projektového záměru. Teprve poté podává žadatel žádost o podporu do systému MS2021+. 

Výzvy MAS k předkládání projektových záměru mimo systém MS2021+ mohou být vyhlášeny až po schválení tzv. Programového rámce IROP. 


 

Interní postupy IROP schváleny 24.4.2023

Směrnice č. 6 Interní postupy pro realizaci SCLLD MAS Labské skály, z.s. programového rámce: Integrovaný regionální operační program (IROP) pro programové období 2021 - 2027 (verze č. 1) byla schválena Výkonným výborem MAS Labské skály dne 24.4.2023 usnesením č. 3/04/2023. 

Schválená Směrnice č. 6 (Interní postupy IROP) - verze č. 1 (24.4.2023) (614.28 kB)


 

Byla vyhlášena zastřešující výzva IROP vzdělávání.

Řídící orgán IROP (Ministerstvo pro místní rozvoj) vyhlásil dne 28.2.2023 48. výzvu IROP - vzdělávání - SC 5.1. (CLLD). Nyní můžeme začít připravovat Interní postupy a vlastní výzvu. 

Odkaz na zastřešující výzvu IROP


 

Programový rámec IROP byl schválen dne 26.1.2023

V rámci SCLLD MAS Labské skály budou z operačního programu IROP podpořena následujcící opatření:

  • Opatření 1 - Veřejná prostranství
  • Opatření 2 - Hasiči
  • Opatření 3 - Vzdělávání
  • Opatření 4 - Kultura
  • Opatření 5 - Cestovní ruch

Schválený programový rámec naleznete zde. (1.69 MB)


 

Kontaktní osoba:

Renata Jírová

tel: 725 290 007

mail: jirova@maslabskeskaly.cz

 

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST PLUS (OPZ +)

Jak bude probíhat podpora z OPZ +?

Podpora v rámci SCLLD z OPZ+ je ze strany Řídícího orgánu (Ministerstvo práce a sociálních věcí) nastavena tak, že v programovém období 2021+ nebudou podporovány projektové záměry jednotlivých žadatelů, ale podpora území bude probíhat skrze klíčový (vlastní) projekt realizovaný MAS.

MAS bude realizovat od 1.6.2023 projekt s názvem Podpora komunitního života na území MAS Labské skály I. - odkaz na projekt naleznete ZDE


 

 

Kontaktní osoba:

Renata Jírová

tel: 725 290 007

mail: jirova@maslabskeskaly.cz

 

OPERAČNÍ PROGRAM TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP TAK)

Jak probíhá vyhlášení výzev MAS Labské z OP TAK?

Řídící orgán OP TAK (Ministerstvo průmyslu a obchodu) vyhlašuje tzv. zastřešující výzvu pro místní akční skupiny. Na tuto zastřešující výzvu poté navazují výzvy MAS k předkládání projektových záměrů mimo systém MS2021+, ten musí být v souladu s podmínkami výzvy MAS. Znamená to tedy, že MAS nejprve vypíše svoji vlastní výzvu, do které žadatel předkládá projektový záměr. Poté je na MAS záměr posouzen a MAS vydává vyjádření souladu/nesouladu záměru se svou schválenou strategií SCLLD.

MAS provádí posouzení projektových záměrů podaných do výzvy MAS v souladu se svými Interními postupy (Směrnice č. 7) a s podmínkami uvedenými ve výzvě.

Výzvy MAS k předkládání projektových záměru mimo systém MS2021+ mohou být vyhlášeny až po schválení tzv. Programového rámce OP TAK.


 

Interní postupy k OP TAK

MAS Labské skály připravuje Interní postupy k OP TAK. 


 

Programový rámec OP TAK ještě nebyl schválen.

Programový rámec OP TAK nebyl Řídícím orgánem (Ministerstvo průmyslu a obchodu) schválen. MAS podala programový rámec dne 25.4.2023.


 

Byla vyhlášena zastřešující výzva OP TAK

Dne vyhlásil 5.4. 2023 vyhlásil Řídící orgán OP TAK (Ministerstvo průmyslu a obchodu) zastřešující výzvu pro místní akční skupiny: Technologie pro MAS (CLLD) OP TAK 2021-2027

Odkaz na zastřešující výzvu OP TAK


 

Kontaktní osoba:

Renata Jírová

tel: 725 290 007

mail: jirova@maslabskeskaly.cz

 

STRATEGICKÝ PLÁN SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY (SZP)

Programový rámec SP SZP ještě nebyl schválen.

Ze strany Řídícího orgánu SP SZP (Ministerstvo zemědělství) ještě nebyla vyhlášena zastřešující výzva, tudíž nemohl být podán programový rámec SP SZP.


 

Kontaktní osoba:

Renata Jírová

tel: 725 290 007

mail: jirova@maslabskeskaly.cz

Programový rámec OPŽP ještě nebyl schválen ŘO.

Kontaktní osoba:

Renata Jírová

tel: 725 290 007

mail: jirova@maslabskeskaly.cz

Úřední hodiny

PO: 9:00 - 15:00
ÚT: 9:00 - 15:00
ST: 9:00 - 15:00
ČT: 9:00 - 15:00 
PÁ: 9:00 - 13:00

Nebo dle telefonické dohody - viz kontakty
 

Zpravodaj

Zpravodaj MAS Labské skály

Ochutnej Ústecký kraj

 

Ochutnej kraj

Vítejte na území Ústeckého kraje v ráji řemeslné výroby, domácích výrobků, přívětivých služeb a jedinečných zážitků.

Nová zelená úsporám Light

Nová zelená úsporám Light

38 Obcí a měst
46 062 Počet obyvatel
50 190 Ha rozloha
XX XXX Mil v podpořených
projektech