Menu
IROP logo
MAS Labské Skály
Místní akční skupina Labské skály

Aktuality a zprávy

Zobrazeno 1-50 ze 82
WEBINÁŘ - ROZDÍL MEZI ŠABLONAMI I A II

WEBINÁŘ - ROZDÍL MEZI ŠABLONAMI I A II

Datum: 15. 5. 2018

15.5.2018

FAQ K ŠABLONÁM II

Datum: 24. 4. 2018

V níže uvedených souborech naleznete nejčastěji kladené dotazy (FAQ) k Šablonám II (výzva č. 02_18_063), jejichž zodpovězení poskytuje NIDV v rámci projektu SRP jako metodickou podporu ZUŠ, MŠ, ZŠ, ŠK, ŠD a SVČ.

MŠMT zveřejnila prezentaci semináře k výzvě č. 02_18_063 ŠABLONY II

Datum: 9. 4. 2018

prezentace

INFORMAČNÍ SEMINÁŘE K VÝZVĚ Č. 02_18_063 ŠABLONY II

Datum: 20. 3. 2018

MAS Labské skály, z.s. v rámci tzv. animace škol a školských zařízení (šablon) pořádá pro školy a školská zařízení na svém území dva semináře:

15. 1. 2018 - „Co byste měli vědět o šablonách“ - Konference MAP - knihovna DC - prezentace

Datum: 15. 1. 2018

15. 1. 2018 - Co by jste měli vědět o šablonách

2018 - ANIMACE školských zařízení - ŠABLONY OP VVV - MAS Labské skály, z.s.

Datum: 8. 1. 2018

2018 - ANIMACE školských zařízení - ŠABLONY OP VVV - MAS Labské skály, z.s.

04. 01. 2018 - doplnění Kalkulačky indikátorů ZoR o tabulku k výpočtu výše snížení šablony

Datum: 4. 1. 2018

Doplnění Kalkulačky indikátorů ZoR o tabulku k výpočtu výše snížení šablony

04. 01. 2018 - VALIDACE OSOB - ROS - povinnost od 1. 1. 2018

Datum: 4. 1. 2018

04. 01. 2018 - VALIDACE OSOB - ROS - povinnost od 1. 1. 2018

28. 12. 2017 - ŘO OP VVV zveřejňuje aktualizovaný Harmonogram výzev 2018, 2. verze.

Datum: 28. 12. 2017

ŘO OP VVV zveřejňuje aktualizovaný Harmonogram výzev 2018, 2. verze. Harmonogram byl projednán a schválen na zasedání Hlavní plánovací komise programu dne 6. prosince 2017.

28. 12. 2017 - ŘO OP VVV zveřejňuje aktualizovaný Harmonogram výzev 2017, 6. verze

Datum: 28. 12. 2017

ŘO OP VVV zveřejňuje aktualizovaný Harmonogram výzev 2017, 6. verze. Harmonogram byl projednán a schválen na zasedání Hlavní plánovací komise programu dne 6. prosince 2017.

23. 12. 2017 - Možnosti financování asistentů pedagoga po 31. 8. 2018

Datum: 28. 12. 2017

23. 12. 2017 - Možnosti financování asistentů pedagoga po 31. 8. 2018

11.12.2017 - Kontroly OP VVV na šablonové projekty

Datum: 11. 12. 2017

11.12.2017 - Kontroly OP VVV na šablonové projekty - UL

8. 12. 2017 - Informace pro příjemce průtokových dotací týkající se termínů proplacení prostředků ke konci roku 2017 a na začátku roku 2018

Datum: 8. 12. 2017

Informace pro příjemce průtokových dotací týkající se termínů proplacení prostředků ke konci roku 2017 a na začátku roku 2018

29. 11. 2017 - Prezentace k šablonám - Krajská konference SRP - UJEP UL (UL)

Datum: 30. 11. 2017

29. 11. 2017 - Prezentace k šablonám - Krajská konference SRP - UJEP UL (UL)

30. 11. 2017 - Z výzev OP VVV na šablony je možné pořídit i didaktické pomůcky a IT techniku

Datum: 30. 11. 2017

Z výzev OP VVV na šablony je možné pořídit i didaktické pomůcky a IT techniku

31. 10. 2017 - Aktuální informace k šablonám - výzvy č. 02_16_022

Datum: 31. 10. 2017

31. 10. 2017 - Aktuální informace k šablonám - výzvy č. 02_16_022

26. 10. 2017 - Harmonogram výzev 2018, 1. verze

Datum: 31. 10. 2017

ŘO OP VVV dále zveřejňuje aktualizovaný Harmonogram výzev 2018, 1. verze. Harmonogram byl projednán a schválen na zasedání Hlavní plánovací komise programu dne 7. září 2017.

26. 10. 2017 - Harmonogram výzev 2017, 5. verze

Datum: 31. 10. 2017

ŘO OP VVV zveřejňuje aktualizovaný Harmonogram výzev 2017, 5. verze. Harmonogram byl projednán a schválen na zasedání Hlavní plánovací komise programu dne 7. září 2017.

09. 10. 2017 - NS MAS - Prezentace ze semináře k animaci škol 2017, který se uskutečnil 5. a 9. 10. v Praze.

Datum: 31. 10. 2017

Prezentace, ze semináře k animaci škol 2017, kterou pořádala v Praze Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.. V této prezentaci naleznete doporučení k žádostem o podporu, doporučení k realizaci projektů, doporučení k ZoR.

18. 9. 2017 - Šablony pro MŠ a ZŠ I - možnosti vykázat report s OČR nebo pracovní neschopností (PN) od 15. dne PN

Datum: 18. 9. 2017

Šablony pro MŠ a ZŠ I - možnosti vykázat report s OČR nebo pracovní neschopností (PN) od 15. dne PN

12. 9. 2017 - Aktualizováno - příručka IS ESF 2014+ Evidence podpořených osob

Datum: 12. 9. 2017

12. 9. 2017 - Aktualizováno - příručka IS ESF 2014+ Evidence podpořených osob

21. 8. 2017 - Další novinky v aplikaci IS KP14+ formou Newsletteru MS14+

Datum: 21. 8. 2017

21. 8. 2017 - Další novinky v aplikaci IS KP14+ formou Newsletteru MS14+

21. 8. 2017 - OP VVV - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - Modul Veřejných zakázek ISKP14+ / Evidence Veřejných zakázek v aplikaci ISKP14+

Datum: 21. 8. 2017

Vážení příjemci,

informujeme Vás o novém systému evidence Veřejných zakázek. V aplikaci ISKP14+ vznikl nový modul Veřejných zakázek. V tomto modulu se budou od 22. 8. 2017 evidovat veřejné zakázky.

K tomuto datu tedy dojde k zneplatnění záložky Veřejné zakázky vč. jejich podzáložek, ve Vašich rozpracovaných zprávách o realizaci a žádostech o změnu.

Všechny záznamy veřejných zakázek, které jste již ve výše uvedených formulářích evidovali, budou automaticky do nového modulu přeneseny a dále administrovány tam.

Informace o šablonách pro II. Výzvu MŠ a ZŠ_19_05_2017

Datum: 19. 7. 2017

Informace o šablonách pro MŠ a ZŠ II_19_05_2017

Výklad uznatelnosti - Pracovní neschopnost - personální šablony pro MŠ a ZŠ I.

Datum: 20. 6. 2017

Výklad uznatelnosti - Pracovní neschopnost - personální šablony pro MŠ a ZŠ I.

20. 06. 2017 - Příklady dobré praxe - Aktualizace

Datum: 20. 6. 2017

Příklady dobré praxe - Aktualizace - Šablony pro MŠ a ZŠ I

Vzory příloh pro výzvy č. 02_16_022 a 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I

Datum: 8. 6. 2017

Na základě četných dotazů ze strany žadatelů a příjemců Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 5. dubna 2017 černobílé verze vzorů příloh k ZoR projektu pro realizaci projektů výzev č. 02_16_022 a 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, které nahrazují původní vzory barevné. Barevné verze je možné nadále využívat, ale v případě jejich tisku, musí být vytisknuty barevně. Vzory příloh byly doplněny o vzor Portfolia pedagoga OP VVV. Vedle samotných vzorů příloh je zveřejněn také dokument s názvem dokladani_vystupu_a_indikatoru_sablony_MS_ZS.pdf , který je stručným návodem, jak vykazovat jednotlivé výstupy a indikátory. Doporučujeme se s obsahem dokumentu seznámit. Jelikož se nejedná o vzor přílohy, ale pouze podpůrný dokument pro příjemce, zůstává nezměněn.

13. 04. 2017 - Zpráva o realizaci - Zjednodušené formy financování (výzvy 22, 23, 35 a 42):

Datum: 17. 4. 2017

Prostřednictvím zprávy o realizaci informuje příjemce o dosaženém pokroku v rámci realizovaného projektu. Je předkládána elektronicky, v intervalech stanovených výzvou a vydaným právním aktem o poskytnutí/ převodu podpory.

13. 03. 2017 - Informace k procesu schvalování zjednodušených projektů výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ

Datum: 13. 3. 2017

Informace k procesu schvalování zjednodušených projektů výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ

13. 03. 2017 - Přehled čerpání v průběžné výzvě pro území mimo hlavní město Praha

Datum: 13. 3. 2017

Přehled čerpání v průběžné výzvě pro území mimo hlavní město Praha: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.

23. 01. 2017 - Konzultační linka pro výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I a Šablony pro SŠ a VOŠ I

Datum: 25. 1. 2017

Konzultační linka pro výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I a Šablony pro SŠ a VOŠ I

Seminář k realizaci projektů zjednodušeného vykazování OP VVV tzv. šablony pro školy + Prezentace

Datum: 4. 1. 2017

Seminář k realizaci projektů zjednodušeného vykazování OP VVV tzv. šablony pro školy, které pořádalo MŠMT ve spolupráci s Národní sítí místních akčních skupin České republiky pro zástupce MAS dne 13. 12. 2016 v Praze na Harfě.

15. 12. 2016 - "Kontrolní list pro předložení žádosti o podporu zjednodušených projektů aneb Co zkontrolovat v žádosti o podporu pro její správnost a úplnost před jejím podáním?"

Datum: 16. 12. 2016

Dne 15. 12. 2016 zveřejnilo MŠMT "Kontrolní list pro předložení žádosti o podporu zjednodušených projektů aneb Co zkontrolovat v žádosti o podporu pro její správnost a úplnost před jejím podáním?"

Nové seznamy MŠ a ZŠ k 30. 9. 2016 - Šablony

Datum: 12. 12. 2016

Nové seznamy MŠ a ZŠ k 30. 9. 2016 - Šablony

24. 11. 2016 - Cyklus žádosti o podporu zjednodušeného projektu od vyhlášení výzvy po zaslání zálohové platby

Datum: 28. 11. 2016

Cyklus žádosti o podporu zjednodušeného projektu od vyhlášení výzvy po zaslání zálohové platby

Informace k systému IS ESF2014+ a Kartě účastníka

Datum: 25. 11. 2016

Informace k systému IS ESF2014+ a Kartě účastníka

Zjednodušené projekty - aktualizovaný vzor právního aktu (Šablony)

Datum: 11. 11. 2016

07. 11. 2016
Řídicí orgán OP VVV informuje žadatele o zveřejnění aktualizovaného vzoru rozhodnutí o poskytnutí dotace v sekci Dokumentace pro žadatele a příjemce, Vzory právních dokumentů PO VVV.

Příklady dobré praxe

Datum: 13. 10. 2016

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 22. srpna 2016 dokument Příklady dobré praxe, který je pomůckou pro realizaci projektů výzev č. 02_16_022 a 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Jak správně na šablony

Datum: 13. 10. 2016

Jste ředitelkou/lem mateřské nebo základní školy a rádi byste zažádali o finanční podporu z OP VVV na aktivity uvedené ve výzvách na šablony pro MŠ a ZŠ, ale nevíte jak správně postupovat? Právě z tohoto důvodu pro Vás pracovníci Řídicího orgánu OP VVV připravili níže uvedený přehled základních doporučení a rad, které byste neměli opomenout.
Více informací naleznete na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/sablony-od-a-do-z.

Číselník účelových znaků - MFČR

Datum: 27. 9. 2016

S Avízem o první platbě by měl být dán účelový znak.Najdete ho zde pod MŠMT:

Přílohy ke zprávě o realizaci projektu - ZoR

Datum: 27. 9. 2016

Dne 27. 09. 2016 byly na webových stránkách MŠMT zveřejněny přílohy ke zprávám o realizaci projektu - ZoR.

NIDV - Centra podpory

Datum: 21. 9. 2016

Na krajských pracovištích NIDV byla v rámci projektu Strategické řízení na školách (SRP) zřízena Centra podpory, jejichž náplní je kromě jiného pomáhat s výběrem a nastavením šablon pro mateřské a základní školy, následně po dalších výzvách pro střední školy, ZUŠ a instituce pro volný čas.
Kontakt:
Mgr. Jiří Strašík
Vedoucí krajského pracoviště
Národní institut pro další vzdělávání
krajské pracoviště Ústí nad Labem
Winstona Churchilla 1348/6
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 211 055
Fax: +420 475 209 092
GSM: +420 775 571 606
E-mail: strasik@nidv.cz

20.09.2016 - Odpovědi na často kladené dotazy k problematice MAP rozvoje vzdělávání - ŠABLONY

Datum: 21. 9. 2016

20.09.2016 - odpovědi na často kladené dotazy k problematice MAP rozvoje vzdělávání - ŠABLONY.

Stanovisko MŠMT k zaměstnávání ředitelů formou sebe sama

Datum: 14. 9. 2016

Důležité stanovisko MŠMT k zaměstnávání ředitelů formou sebe sama, z něhož vyplývá, že ředitel může uzavřít dohodu sám se sebou za určitých podmínek.

Účelový znak pro neinvestice - Šablony

Datum: 14. 9. 2016

Pro účetnictví škol v rámci účtování projektů – šablon bude používám účelový znak pro neinvestice:

Účelové znaky PO3
OP VVV PO3 NEINVESTICE 33063
OP VVV PO3 INVESTICE 33982

Zobrazeno 1-50 ze 82

Úřední hodiny

PO: 9:00 - 15:00
ÚT: 9:00 - 15:00
ST: 9:00 - 15:00
ČT: 9:00 - 15:00 
PÁ: 9:00 - 13:00

Nebo dle telefonické dohody - viz kontakty
 

Zpravodaj

Zpravodaj MAS Labské skály

Ochutnej Ústecký kraj

 

Ochutnej kraj

Vítejte na území Ústeckého kraje v ráji řemeslné výroby, domácích výrobků, přívětivých služeb a jedinečných zážitků.

Nová zelená úsporám Light

Nová zelená úsporám Light

38 Obcí a měst
43 062 Počet obyvatel
50 190  ha rozloha
160 Mil v podpořených
projektech