Menu
IROP logo
MAS Labské Skály
Místní akční skupina Labské skály

Spolupráce hasičů z Jílového-Modré a Resenthal-Bielatal

14. 2. 2010

Ohlédnutí za projektem „Spolupráce dobrovolných hasičů“

Projekt realizovala MAS Labské skály v roce 2009 ve spolupráci s městem Jílové a obcí Rosenthal-Bielatal. Jednalo se o projekt s finanční podporou EU z podpůrného programu Cíl 3, Fond malých projektů Euroregionu Labe.

Projekt „Spolupráce dobrovolných hasičů“ se skládal z několika akcí, které proběhly v roce 2009. Lví podíl na jeho uskutečnění měli samozřejmě dobrovolní hasiči z Jílového – Modré a Rosenthalu-Bielatalu. Oba sbory totiž v roce 2009 oslavily již 130 let svého trvání. Mají být na co pyšní – Sbor dobrovolných hasičů Jílové – Modrá byl vyhodnocen jako nejlepší sbor v Děčínském okrese, a ani hasiči z Rosenthalu-Bielatalu nezůstávají pozadu.

Aktivity v rámci projektu přinesly zúčastněným hasičům, zástupcům obcí, MAS i veřejnosti celou řadu nových informací a navíc mnoho zábavy a příjemných chvil v přátelské atmosféře.

Všem dobrovolným hasičům ze sborů Jílové – Modrá a Rosenthal-Bielatal patří srdečné poděkování za jejich úsilí a obětavost. Je obdivuhodné, že jejich koníčkem je pomáhat druhým… Přejeme jim hodně úspěchů v další činnosti, a pokud budeme moci, opět rádi pomůžeme.

Za MAS Labské skály  Eva Šípová předsedkyně


Eine Rückblick nach dem Projekt „Zusammenarbeit der freiwilligen Feuerwehren“

Das Projekt wurde im Jahre 2009 durch die MAS Labské skály (LAG Elbfelsen) in der Zusammenarbeit mit der Stadt Jílové und der Gemeinde Rosenthal-Bielatal realisiert. Es handelte sich um ein Projekt mit einer EU-Förderung vom Förderprogramm Ziel 3, Fonds für Kleinprojekte der Euroregion Elbe/Labe.

Das Projekt „Zusammenarbeit der freiwilligen Feuerwehren“ beinhaltete mehrere Veranstaltungen, die im Jahre 2009 organisiert wurden. Einen Löwenanteil an seiner Umsetzung hatten natürlich Freiwillige Feuerwehren aus Jílové – Modrá und Rosenthal-Bielatau. Beide Feuerwehren feierten nämlich im Jahre 2009 ihr 130. Jubiläum seit der Gründung. Und sie können berechtigt stolz sein – die FFW Jílové – Modrá wurde als die beste FFW im Kreis Děčín ausgewertet, und nicht einmal die FFW in Rosenthal-Bielatal bleiben nicht zurück.

Die Aktivitäten im Rahmen des Projektes brachten den beteiligten Feuerwehrleuten, Vertretern der Gemeinden und der LAG und auch der Öffentlichkeit viel neue Informationen und dazu viel Spaβ und angenehmen Weilen in einer freundlichen Atmosphäre.

Allen freiwilligen Feuerwehrleuten aus der FFW Jílové – Modrá und Rosenthal-Bielatal gehört unsere herzliche Danksagung für ihre Bemühungen und Opferbereitschaft. Es ist wirklich bewundernswert, dass ihr Hobby ist, Anderen zu helfen… Wir wünschen allen viele Erfolge in der weiteren Tätigkeit, und wenn es geht, möchten wir wieder helfen.

Eva Šípová, Vorsitzende hasiči

Úřední hodiny

PO: 9:00 - 15:00
ÚT: 9:00 - 15:00
ST: 9:00 - 15:00
ČT: 9:00 - 15:00 
PÁ: 9:00 - 13:00

Nebo dle telefonické dohody - viz kontakty
 

Zpravodaj

Zpravodaj MAS Labské skály

Ochutnej Ústecký kraj

 

Ochutnej kraj

Vítejte na území Ústeckého kraje v ráji řemeslné výroby, domácích výrobků, přívětivých služeb a jedinečných zážitků.

Nová zelená úsporám Light

Nová zelená úsporám Light

38 Obcí a měst
43 062 Počet obyvatel
50 190  ha rozloha
160 Mil v podpořených
projektech