Menu
IROP logo
MAS Labské Skály
Místní akční skupina Labské skály

GDPR

Plnění informační povinnosti správce údajů vůči subjektům údajů

Podle ustanovení článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále je "GDPR") je správce údajů pivinen všem relevantním subjektům údajů sdělit stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem následující informace o zpracovávání osobních údajů.

Základní pojmy

Osobní údaj

Veškeré informace o indefikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat s odkazem na určitý identifikátor.

Subjekt údajů

Fyzická osoba, kterou lze s odkazem na určitý identifikátor přímo nebo nepřímo identifikovat.

Agenda:

 1. Pracovník/zaměstnanec
 2. Partner/člen
 3. Člen orgánu spolku (statutární zástupce, člen Výkonného výboru, člen Výběrové komise, člen Kontrolního a monitorovacího výboru)
 4. Subjekt působící na území MAS Labské skály, z.s. (veřejný, neziskový, podnikatelský sektor)

Základní práva subjektů:

 • Právo být informován o rozsahu zpracovávaných osobních údajů
 • Právo na přístup ke svým osobním údajům
 • Právo na opravu svých osobních údajů
 • Právo na výmaz svých osobních údajů
 • Právo na omezení zpracování svých osobních údajů
 • Právo na přenositelnost svých osobních údajů
 • Právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů

Správce údajů

Právnická osoba, která sama nebo společně s jinými právnickými a fyzickými osobami určuje účely, prostředky a rozsah zpracování osobních údajů.

Zpracování údajů

Jakákoliv operace nebo soubor oparecí s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, která je prováděna pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako shromáždění, zaznamenávání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledávání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení atp.

Právní základ:

 1. Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních údajů.
 2. Zpracování údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy tohoto subjektu údajů.
 3. Zpracování údajů je nezbytné pro plnění právních povinností, která se na správce údajů vztahuje.
 4. Správce údajů zpracovává osobní údaje za účelem oprávněné zájmu správce údajů.

Zpracovatel údajů

Právnická či fyzická osoba, která pro správce údajů osobní údaj zpracovává.

Poučení

 • Udělený souhlas subjektu údajů ke zpracování osobních údajů může být kdykoliv odvolán na základě písemné žádosti doručené na adresu sídla/kanceláře, e-mailovou zprávou nebo datovou zprávou správci údajů dle kontaktu výše.
 • V případě jakéhokoliv požadavku na informaci, přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenesení či vznesení námitky vztahující se ke zpracování osobních údajů se subjekt může kdykoliv obrátit na správce údajů.
 • Subjekt údajů má právo podat stížnost dozorovému orgánu, tj. Úřad na ochranu osobních údajů.
 • Správce údajů nepředává osobní údaje do území mimo Evropskou Unii.
 • Správce údajú zpracovává pouze běžné osobní údaje.
 • V rámci zpracování osobních údajů nedochází k profilování subjektů údajů.
 • Správce údajů se řídí platnou směrnicí č. 3 - Spisový, archivační a skartační řád.

Úřední hodiny

PO: 9:00 - 15:00
ÚT: 9:00 - 15:00
ST: 9:00 - 15:00
ČT: 9:00 - 15:00 
PÁ: 9:00 - 13:00

Nebo dle telefonické dohody - viz kontakty
 

Zpravodaj

Zpravodaj MAS Labské skály

Ochutnej Ústecký kraj

 

Ochutnej kraj

Vítejte na území Ústeckého kraje v ráji řemeslné výroby, domácích výrobků, přívětivých služeb a jedinečných zážitků.

Nová zelená úsporám Light

Nová zelená úsporám Light

38 Obcí a měst
43 062 Počet obyvatel
50 190  ha rozloha
160 Mil v podpořených
projektech