Menu
IROP logo
MAS Labské Skály
Místní akční skupina Labské skály
Kancelář MAS Labské skály od 1.7.2023 sídlí na nové adrese: Husovo náměstí 2, 403 17 Chabařovice.

 

Příprava strategie SCLLD 2014+

Venkov jako společenství šťastných, spokojených a zabezpečených lidí, kteří udržují a rozvíjejí venkovské hodnoty v kultuře, v podnikání i v sociálních vztazích a spolupracují přitom jak mezi sebou navzájem, tak se svými sousedy doma i v zahraničí. Venkov jako sebevědomý a rovnoprávný partner města, který šetrně a odpovědně sám hospodaří se svými zdroji a chrání i rozvíjí prostředí venkova, sídlai krajinu, zděděné po předcích, aby je v pořádku zachoval sobě i pro budoucí generace
V tomto odkaze  jsou soustředěny  informace  o tvorbě SCLLD . Pro přehlednost  je průběh tvorby  dokumentován v odkaze  Komunitní projednávání  a příslušných odkazech  na činnost pracovních skupin  a průběh akcí veřejného projednávání

Dne 29. 1. 2016 jsme podali žádost  o podporu našeho území prostřednictvím naší Strategie SCLLD 2014 +. Nyní bude probíhat schvalovací proces, jehož výsledkem bude podpora našeho území z Evropských dotací ve výši cca 80 mil Kč. Předpokládaný termín schválení je do poloviny roku 2016!

Strategie po částech k prostudování - před schválením

Datum: 12. 10. 2015

Jednotlivé kapitoly SCLLD MAS Labské skály

2.návrh Strategie SCLLD

Datum: 21. 5. 2015

Druhý návrh Strategie SCLLD obsahuje zapracované připomínky z procesu připomínkování prvního návrhu , závěry z projednání v pracovních skupinách , připomínky a podněty, které se nashromáždily během doby od prvního připomínkování, včetně zapracování výsledků posouzení Regionální rozvojovou agenturou v Ústí n.L.

Vypořádání připomínek k 1. návrhu strategie

Datum: 29. 4. 2015

Vypořádání připomínek k 1. návrhu strategie

Březnový seminář k OP mnohé osvětlil

Datum: 3. 3. 2015

3.3.2015 se konal na MZE v Praze Seminář k novému plánovacímu období, kde se zástupci MAS dozvěděli aktuální dlouho očekávané informace k Operačním programům . V následujícím odkaze je podrobná zpráva a pod zprávou prezentace k jednotlivým OP.

První návrh SCLLD k připomínkování

Datum: 28. 8. 2014

První návrh SCLLD k připomínkování

Územní dimenze

Datum: 13. 8. 2014

Územní dimenze

Setkání pracovních skupin - veřejné projednání cílů, priorit a opatření Strategie CLLD MAS Labské skály 2014-2020, 7.8.2014

Datum: 24. 7. 2014

Setkání pracovních skupin - veřejné projednání cílů, priorit a opatření Strategie CLLD MAS Labské skály 2014-2020

Podle čeho se Strategie dělá

Datum: 20. 6. 2014

Podle čeho se Strategie dělá

Setkání zemědělců červen 2014

Datum: 5. 6. 2014

Zápis z veřejného jednání pracovní skupiny Péče o krajinu a zemědělců z území MAS Labské skály k vyhodnocení PRV OSA IV. Leader a k tvorbě SCLLD 2014+ konaného 5.6.2014 na farmě Natural Agro ve Slavošově

Diskuzní seminář a setkání členů pracovních skupin duben 2014

Datum: 6. 5. 2014

29.4.2014 proběhlo na jílovském zámku setkání k tvorbě Startegie 2014+. Na téma jaké budou možnosti v čerpání evropských peněz diskutovali zástupci obcí, neziskovek a členové pracovních skupin MAS. Zároveň jsme se dozvěděli informace o projektu NUPHARO PARK, a CENTER MARKETS.

Oslovili jsme Obce Dolní Habartice, Malé Březno a Valkeřice

Datum: 2. 5. 2014

Oslovili jsme Obce Dolní Habartice, Malé Březno a Valkeřice

Projektový list

Datum: 1. 4. 2014

Projektový list

LOGO 2014+

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!!!

Datum: 31. 3. 2014

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!!!

Postup zpracování SCLLD (strategie komunitně vedeného místního rozvoje)

Datum: 4. 3. 2014

Postup zpracování SCLLD (strategie komunitně vedeného místního rozvoje)

Příprava na plánovací období 2014-2020

Datum: 12. 3. 2013

Příprava na plánovací období 2014-2020

Úřední hodiny

PO: 9:00 - 15:00
ÚT: 9:00 - 15:00
ST: 9:00 - 15:00
ČT: 9:00 - 15:00 
PÁ: 9:00 - 13:00

Nebo dle telefonické dohody - viz kontakty
 

Zpravodaj

Zpravodaj MAS Labské skály

Ochutnej Ústecký kraj

 

Ochutnej kraj

Vítejte na území Ústeckého kraje v ráji řemeslné výroby, domácích výrobků, přívětivých služeb a jedinečných zážitků.

Nová zelená úsporám Light

Nová zelená úsporám Light

38 Obcí a měst
43 062 Počet obyvatel
50 190 Ha rozloha
XX XXX Mil v podpořených
projektech