Menu
IROP logo
MAS Labské Skály
Místní akční skupina Labské skály

Podpora MAS Labské skály, z.s. v období roku 2016 - 2023

logo

Podpora příjemce spočívající ve financování aktivit MAS Labské skály, z.s. v období roku 2016 - 2023

Ústecký kraj jako poskytovatel poskytuje příjemci MAS Labské skály, z.s. z Fondu Ústeckého kraje neinvestiční dotaci ve výši: 1 000 000,-Kč za účelem podpory příjemce spočívající ve financování aktivit příjemce v období 2016 - 2023:

  • dofinancování 5% podílu příjemce z celkových způsobilých výdajů financovaných z EF pro regionální rozvoj prostřednictvím Specifického cíle IROP 4.2,
  • financování nezpůsobilých výdajů projektu na zlepšení řídících a administrativních schopností příjemce ve Specifickém cíly IROP 4.2,
  • výdaje na realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CSLLD) čerpané nad rámec ESI fondů.

Termín ukončení realizace podporovaných aktivit je 30. 11. 2023. Pro příjemce MAS Labské skály, z.s. je tento termín stanoven jako závaznýn ukazatel.

Dotace je poskytnuta účelově a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných nákladů přímo souvisejících s podporavanými aktivitami - přípravou a realizací strategie CLLD, nebo individuálních projektů a vzniklých v době od 01. 01. 2016 do 30. 11. 2023.

Úřední hodiny

PO: 9:00 - 15:00
ÚT: 9:00 - 15:00
ST: 9:00 - 15:00
ČT: 9:00 - 15:00 
PÁ: 9:00 - 13:00

Nebo dle telefonické dohody - viz kontakty
 

Zpravodaj

Zpravodaj MAS Labské skály

GDPR

GDPR

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když skřivánek v únoru zpívá, brzy se pod nosem slívá.

Pranostika na akt. den

Když půlnoční větrové v tomto měsíci silné jsou, bývá dobrá čáka úrody na ovoce.

38  Obcí a měst 

43 062 počet obyvatel

50  190 Ha rozloha

142  Mil. v podpořených
projektech