Menu
IROP logo
MAS Labské Skály
Místní akční skupina Labské skály
Kancelář MAS Labské skály od 1.7.2023 sídlí na nové adrese: Husovo náměstí 2, 403 17 Chabařovice.

 

Výzvy

Harmonogram výzev MAS Labské skály

pro programové období 2021+

IROP:

Harmonogram výzev pro IROP - SCLLD MAS Labské skály pro rok 2023 (523.41 kB) - verze 1

MAS Labské skály – 1. výzva IROP – Vzdělávání

MAS Labské skály, z. s. jako nositel „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Labské skály na období 2021 - 2027“ vyhlašuje výzvu k předkládání záměrů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 2021 – 2027

Výzva je vyhlášena na základě nadřazené výzvy ŘO IROP - 48. výzva IROP - Vzdělávání - SC 5.1 (CLLD): https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/48vyzvairop

 

Základní údaje:

 • podporované aktivity výzvy: Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol
 • datum a čas vyhlášení výzvy: 3.7.2023, 8:00 hod.
 • datum a čas zahájení příjmů záměrů: 1.8.2023, 8:00 hod.
 • datum a čas ukončení příjmů záměrů: 29.9.2023, 18:00 hod.
 • celková alokace dotace výzvy:  5 225 000 Kč 
 • celkové způsobilé výdaje (CZV): 5 500 000 Kč
 • minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 350 000 Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 2 900 000 Kč.
 • druh výzvy: kolová
 • forma podpory: EX - post

Přílohy výzvy:

 

Seminář pro žadatele:

Seminář pro žadatele se uskuteční v pondělí 31.7.2023 od 10 hod. v kancleláři MAS Labské skály na adrese: Husovo náměstí 2, 403 17 Chabařovice

Na seminář je nutné se předem přihlásit na mail: jirova@maslabskeskaly.cz 

 

Konzultace:

Záměry a připravované projekty do výzvy je možné konzultovat telefonicky nebo mailem. Osobní konzultace je třeba předem telefonicky domluvit. Kontaktní osoba pro výzvu: 

Konzultační hodiny v kanceláři MAS (Husovo náměstí 2, 403 17 Chabařovice) :

 • Pondělí  9:00 - 15:30
 • Úterý  9:00 - 15:30
 • Středa  9:00 - 15:30
 • Čtvrtek  9:00 - 15:30
 • Pátek  9:00 - 13:00

V současné době se připravují Interní postupy, které jsou podmínkou pro vypsání výzvy. 

V současné době připravujeme Programový rámec.

V rámci operačního programu OPZ+ nejsou vypisovány žádné výzvy!

 

Podpora v rámci SCLLD z OPZ+ je ze strany Řídícího orgánu (Ministerstvo práce a sociálních věcí) nastavena tak, že v programovém období 2021+ nebudou podporovány projektové záměry jednotlivých žadatelů, ale podpora území probíhá skrze klíčový (vlastní) projekt realizovaný MAS.

MAS realizuje od 1.6.2023 projekt s názvem Podpora komunitního života na území MAS Labské skály I. - odkaz na projekt naleznete zde

V rámci Operačního programu Životní prostředí nemá MAS přidělenou alokaci. MAS tedy nebude a nemůže z OPŽP vypisovat vlastní výzvy.

Úřední hodiny

PO: 9:00 - 15:00
ÚT: 9:00 - 15:00
ST: 9:00 - 15:00
ČT: 9:00 - 15:00 
PÁ: 9:00 - 13:00

Nebo dle telefonické dohody - viz kontakty
 

Zpravodaj

Zpravodaj MAS Labské skály

Ochutnej Ústecký kraj

 

Ochutnej kraj

Vítejte na území Ústeckého kraje v ráji řemeslné výroby, domácích výrobků, přívětivých služeb a jedinečných zážitků.

Nová zelená úsporám Light

Nová zelená úsporám Light

38 Obcí a měst
46 062 Počet obyvatel
50 190 Ha rozloha
XX XXX Mil v podpořených
projektech