Menu
IROP logo
MAS Labské Skály
Místní akční skupina Labské skály

Zápisy z jednání orgánů

Zápisy z Valné hromady

ROK 2022

31.1.2022 Hlasování Per-rollam

ROK 2021

VH 26.10.2021
Zápis z jednání VH dne 26.10.2021 - zde
Hlasovací práva 26.10.2021 - zde
prezenční listina k nahlédnutí v kanceláři MAS
Podklady pro jednání VH - zde
pozvánka na VH 26.10.2021 - zde

 

VH 3.6.2021
Zápis z jednání VH dne 3.6.2021 - zde
Hlasovací práva 3.6.2021 - zde
prezenční listina k nahlédnutí v kanceláři MAS
Podklady pro jednání VH - zde
pozvánka na VH 3.6.2021 - zde

 

VH 11.3.2021
Zápis z jednání VH dne 11.3.2021 - zde
pozvánka na VH 11.3.2021 - zde
Hlasování Per-rollam VH - zde

ROK 2020

VH 17.9.2020
Zápis z jednání VH dne 17.9.2020 - zde
Hlasovací práva 17.9.2020 - zde
prezenční listina k nahlédnutí v kanceláři MAS
Podklady pro jednání VH - zde
pozvánka na VH 17.9.2020 - zde

 

VH 23.6.2020
Zápis z jednání VH dne 23.6.2020 - zde
Hlasovací práva 23.6.2020 - zde
prezenční listina k nahlédnutí v kanceláři MAS
Podklady pro jednání VH - zde
pozvánka na VH 23.6.2020 - zde

ROK 2019

VH 31.10.2019
Zápis z jednání VH dne 31.10.2019 - zde
Hlasovací práva 31.10.2019 - zde
prezenční listina k nahlédnutí v kanceláři MAS
Podklady pro jednání VH - zde
Pozvánka na VH 31.10.2019 - zde

 

VH 11.6.2019
Zápis z VH ze dne 11.6.2019 - zde
Hlasovací práva 11.6.2019 - zde
prezenční listina k nahlédnutí v kanceláři MAS
Podklady pro jednání VH - zde
Pozvánka na VH 11.6.2019 - zde

ROK 2018

VH 13.11.2018
Zápis z VH ze dne 13.11.2018 - zde
Hlasovací práva 13.11.2018 - zde
prezenční listina k nahlédnutí v kanceláři MAS
Podklady pro jednání VH - zde
Pozvánka na VH 13.11.2018 - zde

 

VH 26.4.2018
Zápis z VH ze dne 26.4.2018 - zde
Hlasovací práva 26.4.2018 - zde
prezenční listina k nahlédnutí v kanceláři MAS
Podklady pro jednání VH - zde
Pozvánka na VH 26.4.2018 - zde

Rok 2017

VH 21. 09. 2017

Zápis z VH ze dne 21.09.2017 - zde

příloha zápisu - složení orgánů po zvolení - zde

Hlasovací práva 21.09.2017 - zde

Prezenční listina z VH ze dne 21.09.2017 - zde

Podklady pro jednání VH - zde

Pozvánka na VH 21.09.2017 - zde

 

VH 27. 04. 2017

Zápis z VH ze dne 27.04.2017 - zde

Hlasovací práva 27.04.2017 - zde

Prezenční listina z VH ze dne 27.04.2017 - zde

Podklady pro jednání VH - zde

Pozvánka na VH 27.04.2017 - zde

Rok 2016

VH 03. 11. 2016

Zápis z VH ze dne 03. 11. 2016 - zde

Hlasovací práva 03. 11. 2016 - zde

Prezenční listina z VH ze dne 03. 11. 2016 - zde

Podklady pro jednání VH - zde

Pozvánka na VH 03. 11. 2016 - zde

 

VH 21. 04. 2016

Zápis z VH ze dne 21. 04. 2016 -zde

Prezenční listina z VH ze dne 21. 04 2016 - zde

Pozvánka na VH 21. 04. 2016 - zde

Rok 2015

Zápis z VH ze dne 05. 11. 2015 - zde
Pozvánka na Valnou hromadu, která se uskuteční dne 05.11.2015 od 17:00hod. v Obecním kině v Povrlech
Zápis z VH ze dne 04. 06. 2015 - zde

Rok 2014

Zápis z VH ze dne 24. 09. 2014 - zde
Zápis z Valné hromady ze dne 29. 04. 2014 - zde

Rok 2013

Zápis z Valné Hromady ze dne 26.11.2013 - zde
Zápis z Valné Hromady ze dne 24.1.2013 ,Příloha 1 - zde

Rok 2012

Zápis z Valné Hromady ze dne  27.11.2012 - zde
Zápis z Valné hromady konané dne 27.6.2012 - zde

  • Na které byly schváleny projekty z 8. výzvy MAS                                                                                  Zápis z Valné hromady konané dne 23.2.2012 - zde
  • Na které byly mimo jiné schváleny a doporučeny ke spolufinancování projekty ze 7. výzvy MAS

Rok 2011

Zápis z Valné hromady konané dne 26.10.2011 -zde
Zápis z Valné hromady MAS konané 14.6.2011 - zde
Zápis z Valné hromady MAS ze dne 22.2 2011 - zde

 

Rok 2010

Zápis z Valné hromady MAS konané dne 18.11.2010 v Libouchci - zde

  • na této VH bylo schváleno mimo jiné: text výzvy č. 5 a aktualizace fichí č. 1,2,3

Zápis z valné hromady MAS  konané dne 12.10.2010 v Libouchci - zde

  • na této VH byl mimo jiné schválen výběr projektů ze 4. výzvy MAS a manažerky byly pověřeny přípravou aktualizace fichí a přípravou aktualizace SPL

Zápis z mimořádné Valné hromady MAS konané dne 10.8.2010 v Libouchci zde

  • Tato mimořádná VH schválila mimo jiné vyhlášení 4. výzvy MAS.

Zápis z VH 22.6.2010 v Tisé - zde

  • Dne  22.6.2010 se konala VH v Tisé, kde byl schválen výběr a pořadí projektů a také bylo rozhodnuto o přípravě nové fiche - prac. název Památky a přípravě 4. výzvy MAS, která bude vyhlášena v prosinci.

Zápis z VH 2.3.2010 v Povrlech - zde

Rok 2009

Zápis z VH 10.12.2009 v Libouchci -zde
Zápis z Valné hromady konané dne 15.10.2009 v Libouchci - zde

  • Jednání této Valné hromady se týkalo téměř celé Projektu realizace SPL - Labské skály hrají PRIM. Mimo jiné byl schválen výběr projektů k podpoře v rámci l. výzvy MAS a další důležité dokumenty, vztahující se k další plánované výzvě v pořadí druhé, která by měla být vyhlášena v prosince 2009.

Zápis z mimořádné Valné hromady MAS 7.5.2009 v Jílovém - zde
Zápis z Valné hromady MAS konané dne 16.4.2009 v Petrovicích - zde

Rok 2008

Zápis z Valné hromady konané 16.září 2008 v Tisé - zde

  • Na této Valné hromadě MAS Labské skály bylo aktualizovano obsazení orgánů MAS - Správní rady, Výběrové komise, Monitorovacího výboru, Revizní komise - seznam členů těchto orgánů obsahuje zápis....

Zápisy z jednání Výkonného výboru rok 2022:

28.2.2022 Hlasování Per-rollam
8.2.2022 Hlasování Per-rollam
14.1.2022 Hlasování Per-rollam

 

Zápisy z jednání Výkonného výboru rok 2021:

22.10.2021 Hlasování Per-rollam
2.8.2021 Hlasování Per-rollam
25.5.2021 Zápis z Výkonného výboru - 1.část
příloha zápisu ze dne 25.5.2021 - seznam vybraných projektů IROP 12
25.5.2021 Zápis z Výkonného výboru - 2.část
příloha zápisu ze dne 25.5.2021 - seznam vybraných projektů PRV 6
22.4.2021 Hlasování Per-rollam
1.3.2021 Hlasování Per-rollam
19.1.2021 Hlasování Per-rollam
6.1.2021 Hlasování Per-rollam

 

Zápisy z jednání Výkonného výboru rok 2020:

15.12.2020 Zápis z Výkonného výboru
příloha zápisu ze dne 15.12.2020 - seznam vybraných projektů IROP 11
23.10.2020 Hlasování Per-rollam
17.9.2020 Zápis z Výkonného výboru
5.8.2020 Hlasování Per-rollam
11.6.2020 Zápis z Výkonného výboru
11.6.2020 Zápis z Výkonného výboru
příloha zápisu ze dne 11.6.2020 - seznam vybraných projektů PRV 5
25.5.2020 Hlasování Per-rollam
23.4.2020 Hlasování Per-rollam - opravné hodnocení OPŽP 7
19.2.2020 Zápis z Výkonného výboru
příloha zápisu ze dne 19.2.2020 - seznam vybraných projektů IROP 10
příloha zápisu ze dne 19.2.2020 - seznam vybraných projektů OPŽP 7
30.1.2020 Hlasování Per-rollam
27.1.2020 Hlasování Per-rollam

 

Zápisy z jednání Výkonného výboru rok 2019:

3.12.2019 Zápis z Výkonného výboru
příloha zápisu ze dne 3.12.2019 - seznam vybraných projektů OPŽP 10
19.11.2019 Hlasování Per-rollam
31.10.2019 Zápis z Výkonného výboru
9.8.2019 Hlasování Per-rollam
11.6.2019 od 16:45 Zápis z Výkonného výboru - výzva č. 2019/1
11.6.2019 Zápis z Výkonného výboru od 16.00
příloha č.1 zápisu ze dne 11.6.2019 - seznam vybraných projektů 4.výzva OPŽP
27.5.2019 Zápis z Výkonného výboru
příloha zápisu ze dne 27.5.2019 - seznam vybraných projektů PRV 3
23.4.2019 Hlasování Per-rollam

7.3.2019 Zápis z Výkonného výboru - II.část
7.3.2019 Zápis z Výkonného výboru
příloha č.1 zápisu ze dne 7.3.2019 - seznam vybraných projektů 9.výzva IROP
příloha č.2 zápisu ze dne 7.3.2019 - seznam vybraných projektů 3.výzva OPŽP
19.1.2019 Hlasování Per-rollam

Zápisy z jednání Výkonného výboru rok 2018:

13.12.2018 Zápis z Výkonného výboru
13.11.2018 Zápis z Výkonného výboru
12.9.2018 Hlasování Per-rollam
24.8.2018 Hlasování Per-rollam
24.8.2018 Hlasování Per-rollam_přebodování projektů PRV

26.07.2018 Zápis z Výkonného výboru
příloha č.1 zápisu ze dne 26.7.2018 - seznam vybraných projektů 6.výzva IROP
příloha č.2 zápisu ze dne 26.7.2018 - seznam vybraných projektů 8.výzva IROP
příloha č.3 zápisu ze dne 26.7.2018 - seznam vybraných projektů 7.výzva OPZ
20.7.2018 Hlasování Per-rollam
31.5.2018 Zápis z Výkonného výboru
příloha č.1 zápisu ze dne 31.5.2018 - seznam vybraných projektů 4. výzva IROP
příloha č.2 zápisu ze dne 31.5.2018 - seznam vybraných projektů 5. výzva IROP
příloha č.3 zápisu ze dne 31.5.2018 - seznam vybraných projektů 1. výzva OPŽP
30.4.2018 Hlasování Per-rollam
24.4.2018 Zápis z Výkonného výboru
příloha zápisu ze dne 24.4.2018 - seznam vybraných projektů 2.výzva PRV
18.4.2018 Hlasování Per-rollam
5.2.2018 Hlasování Per-rollam
18.1.2018 Hlasování Per-rollam

 

Zápisy z jednání Výkonného výboru rok 2017:

5.12.2017 Hlasování Per-rollam

23.11.2017 Zápis z VV - IROP

příloha č.1 - Seznam vybraných projektů z 1.výzvy MAS Labské skály, z.s.-IROP-Kvalitní školy pro všechny

příloha č.2 - Seznam vybraných projektů z 2.výzvy MAS Labské skály, z.s.-IROP-Bezpečně na kole, pěšky i veřejnou dopravou

příloha č.3 - Seznam vybraných projektů z 3.výzvy MAS Labské skály, z.s.-IROP-Odolnost jednotek SDH II. a III.stupně

23.11.2017 Prezenční listina - IROP

23.11.2017 Zápis + prezenční listina z VV - OPZ 3

23.11.2017 Zápis + prezenční listina z VV - OPZ 4

23.11.2017 Zápis z VV - různé

23.11.2017 Prezenční listina - různé

23.10.2017 Hlasování Per-rollam
21.09.2017 Zápis z VV

10.8.2017 Zápis z VV

10.08.2017 Prezenční listina

08.06.2017 Zápis z VV

08.06.2017 Prezenční listina

19.05.2017 Hlasování Per-rollam

27.04.2017 Zápis z VV

27.04.2017 Prezenční listina

31.03.2017 Hlasování Per-rollam

19.03.2017 Hlasování Per-rollam

26.01.2017 Zápis z VV

26.01.2017 Prezenční listina

 

Zápisy z jednání Výkonného výboru rok 2016:

03. 11. 2016 Zápis z VV

03. 11. 2016 Prezenční listina

16. 05. 2016 VV Zápis o hlasování Per rollam

21. 04. 2016 Zápis z VV

21. 04. 2016 Prezenční listina

23. 03. 2016 Zápis z VV

23. 03. 2016 Prezenční listina z VV

 

Zápisy z jednání Výkonného výboru rok 2015:

Zápis z VV 18.12.2015

Zápis z VV 02 12 2015

Zápis z VV 29.1.2015

Zápis z VV 11.3.2015

Zápis z VV 19.5.2015

Zápis z VV 4.6.2015

 

Zápisy z jednání Výkonného výboru rok 2014:

Zápis z VV 19.11.2014
Zápis z VV 24.9.2014
Zápis ze Správní rady 22.9.2014
Zápis ze Správní rady 25.6.2014
Zápis ze Správní rady 29.4.2014
Zápis ze Správní rady 5.3.2014
Zápis ze Správní rady 14.2.2014

2022

25.2.2022 Hlasování Per-rollam

2021

Zápis ze dne 26.10.2021 - volební
Zápis ze dne 18.5.2021 - PRV 6 - hodnocení projektů
příloha k zápisu Seznam hodnocených a bodovaných projektů PRV 6
Zápis ze dne 18.5.2021 - IROP 12 - hodnocení projektů
příloha k zápisu Seznam hodnocených a bodovaných projektů IROP 12
Zápis ze dne 10.5.2021 - PRV 6 - 1.zasedání a proškolení
Zápis ze dne 10.5.2021 - IROP 12 - 1.zasedání a proškolení

2020

Zápis ze dne 8.12.2020 - volební
Zápis ze dne 8.12.2020 - IROP 11 - hodnocení projektů
příloha k zápisu Seznam hodnocených a bodovaných projektů IROP 11
Zápis ze dne 1.12.2020 - IROP 11 - 1.zasedání a proškolení
Zápis ze dne 3.6.2020 - PRV 5 - hodnocení projektů
příloha k zápisu Seznam hodnocených a bodovaných projektů PRV 5
Zápis ze dne 28.5.2020 - PRV 5 - 1.zasedání a proškolení
Zápis ze dne 21.4.2020 - OPŽP 7 - opravné hodnocení
příloha k zápisu Seznam hodnocených a bodovaných projektů OPŽP 7
Zápis ze dne 11.2.2020 - IROP 10, OPŽP 7 - hodnocení projektů
příloha k zápisu Seznam hodnocených a bodovaných projektů OPŽP 7
příloha k zápisu Seznam hodnocených a bodovaných projektů IROP 10
Zápis ze dne 3.2.2020 - IROP 10, OPŽP 7 - 1.zasedání a proškolení

2019

Zápis ze dne 2.12.2019 - OPŽP 10, OPZ 11 - hodnocení projektů
příloha k zápisu Seznam hodnocených a bodovaných projektů OPŽP 10
Zápis ze dne 13.11.2019 - OPŽP 10, OPZ 11 - 1.zasedání a proškolení
Zápis ze dne 31.10.2019
Zápis ze dne 10.6.2019 - OPŽP 4 - hodnocení projektů
příloha k zápisu Seznam hodnocených a bodovaných projektů OPŽP 4
Zápis ze dne 21.5.2019 - PRV 3, OPZ 9 a 10 hodnocení projektů
příloha k zápisu Seznam hodnocených a bodovaných projektů PRV 3
Zápis ze dne 7.5.2019 - PRV 3, OPZ 9 a 10 - 1.zasedání a proškolení
Zápis ze dne 27.2.2019 - IROP 9, OPŽP 3 - hodnocení projektů
příloha k zápisu Seznam hodnocených a bodovaných projektů IROP 9
příloha k zápisu Seznam hodnocených a bodovaných projektů OPŽP 3
Zápis ze dne 14.2.2019 - IROP 9, OPŽP 3 - 1.zasedání, proškolení

2018

Zápis ze dne 4.12.2018 - hodnocení projektů z 8.výzvy OPZ
Zápis ze dne 13.11.2018
Zápis ze dne 20.8.208 - přebodování projektů 2.výzvy PRV
Zápis ze dne 12.7.2018 - IROP 6,8 a OPZ 7 hodnocení projektů
příloha zápisu Seznam hodnocených a bodovaných projektů IROP 6
příloha zápisu Seznam hodnocených a bodovaných projektů IROP 8
příloha zápisu Seznam hodnocených a bodovaných projektů OPZ 7
Zápis ze dne 15.6.2018 - IROP 6,8 a OPZ 7 - 1.zasedání a proškolení
Zápis ze dne 17.5.2016 - IROP 4,5 a OPŽP 1 hodnocení projektů
příloha zápisu Seznam hodnocených a bodovaných projektů IROP 4
příloha zápisu Seznam hodnocených a bodovaných projektů IROP 5
příloha zápisu Seznam hodnocených a bodovaných projektů OPŽP 1
Zápis ze dne 26.4.2018 - OPŽP1 - 1.zasedání a proškolení
Zápis ze dne 20.4.2018 - IROP 4,5 - proškolení
Zápis ze dne 20.4.2018 - IROP 4,5 - 1.zasedání
Zápis ze dne 20.4.2018 - PRV 2 hodnocení projektů
příloha zápisu Seznam hodnocených a bodovaných projektů
Zápis ze dne 23.3.2018 - PRV 2 proškolení

 

2017

Zápis ze dne 20.11.2017
Zápis ze dne 6.11.2017
Zápis ze dne 27.10.2017
Zápis ze dne 13.10.2017
Zápis ze dne 21.9.2017
Zápis ze dne 27.7.2017
Zápis ze dne 2.6.2017
Zápis ze dne 18.5.2017
Zápis ze dne 27.4.2017

Zápis ze dne 21.3.2017

 

2016 - 2015

V tomto období nebyly vyhlášeny žádné výzvy

 

2014

Zápis ze dne 28.2.2014

Úřední hodiny

PO: 9:00 - 15:00
ÚT: 9:00 - 15:00
ST: 9:00 - 15:00
ČT: 9:00 - 15:00 
PÁ: 9:00 - 13:00

Nebo dle telefonické dohody - viz kontakty
 

Zpravodaj

Zpravodaj MAS Labské skály

Ochutnej Ústecký kraj

 

Ochutnej kraj

Vítejte na území Ústeckého kraje v ráji řemeslné výroby, domácích výrobků, přívětivých služeb a jedinečných zážitků.

Nová zelená úsporám Light

Nová zelená úsporám Light

38 Obcí a měst
43 062 Počet obyvatel
50 190  ha rozloha
160 Mil v podpořených
projektech