Menu
IROP logo
MAS Labské Skály
Místní akční skupina Labské skály

lV současné době nemáme vypsanou žádnou výzvu ze SCLLD z programového období 2014 - 2020.

Strategie byla schválena Řídícími orgány OP IROP, PRV, OPZ a OPŽP v prosinci 2016. 

Od února 2017 byly vyhlašovány první výzvy.

Všechny vyhlášené výzvy jsou součástí realizované Strategie (SCLLD) MAS Labské skály pro období 2014 - 2020.

Níže naleznete rozcestník na všechny vyhlášené výzvy v rámci SCLLD:

7. VÝZVA

POZOR změna textu výzvy - prodloužení termínu ukončení výzvy do 31.5.2018

Výzva č. 7 MAS Labské skály z.s.-IROP-Podpora sociálního podnikání-investice - výzva byla ukončena

pro tuto výzvu nebyl žádný projekt zaregistrován


Opatření SCLLD : 1.1.5 Podpora sociálního podnikání-investice

Seminář pro potencionální žadatele se bude konat 12. 3. 2018 - od 9.00 hodin, místo : zasedací místnost kanceláře manažerů MAS Labské skály, Libouchec 233 - pozvánka zde

Podporované aktivity v této výzvě : 

 • Sociální podnikání
 • vyhlášení : 12. 2.. 2018 - 12:00
 • Ukončení příjmu žádostí : 15. 5. .2018 - 12:00
 •  alokace :  4 000 000,- Kč
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 526 315,- Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 4 000 000,- Kč
 • Druh výzvy: kolová

Výzva MAS je vyhlášena na základě průběžné výzvy č. 65 -  Sociální podnikání  - integrované projekty CLLD.  Tato výzva je zveřejněna  v odkaze - http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-65-Socialni-podnikani-integrovane-projekty-CLLD

 • pod tímto odkazem jsou také zveřejněny všechny potřebné dokumenty a Pravidla jak specifická, tak obecná, vzory příloh, osnovy povinných dokumentů.

Záměry a připravované projekty do výzvy je možné konzultovat:

Konzultace (osobní konzultaci je třeba telefonicky domluvit)

Konzultační hodiny v kanceláři MAS :

 • Pondělí  10:00 - 16:00
 • Úterý  10:00 - 15:00
 • Středa  10:00 - 16:00
 • Čtvrtek  10:00 - 15:00
 • Pátek  10:00 - 13:00

Úřední hodiny

PO: 9:00 - 15:00
ÚT: 9:00 - 15:00
ST: 9:00 - 15:00
ČT: 9:00 - 15:00 
PÁ: 9:00 - 13:00

Nebo dle telefonické dohody - viz kontakty
 

Zpravodaj

Zpravodaj MAS Labské skály

Ochutnej Ústecký kraj

 

Ochutnej kraj

Vítejte na území Ústeckého kraje v ráji řemeslné výroby, domácích výrobků, přívětivých služeb a jedinečných zážitků.

Nová zelená úsporám Light

Nová zelená úsporám Light

38 Obcí a měst
43 062 Počet obyvatel
50 190  ha rozloha
160 Mil v podpořených
projektech