Menu
IROP logo
MAS Labské Skály
Místní akční skupina Labské skály

MAS Labské skály  z.s.  realizuje svojí Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

Strategie byla schválena  řídícími orgány OP IROP, PRV, OPZ a OPŽP  v prosinci 2016. 
Od února 2017 začínáme vyhlašovat první výzvy.
Všechny vyhlášené výzvy jsou součástí realizované Strategie  ( SCLLD MAS Labské skály)
l

 

10. VÝZVA

2.zasedání Výběrové komise proběhne dne 2.12.2019 od 15.00 na UJEP, České mládeže 8, Ústí nad Labem - schválení výsledku bodového hodnocení a pořadí zaregistrovaných projektů v rámci 10. výzvy.

Výzva již ukončena


10.výzva MAS Labské skály, z.s. - OPŽP - Lividace invazních druhů rostlin

Dne 26.9.2019 od 10:00 hod se uskuteční v  zasedací místnosti MAS Labské skály, Libouchec 233) seminář k této výzvě

Podporované aktivity v této výzvě :  Výsadby na nelesní půdě zahrnující:

  1. eradikace, popř. regulace invazních druhů křídlatky a bolševníku velkolepého (sečení, výřez, aplikace biocidů apod., bezpečná likvidace biomasy aj.), včetně mapování   a monitoringu (kontroly úspěšnosti na ošetřených plochách) a přípravy metodik a koncepčních dokumentů pro omezování invazních druhů
  2. obnova stanovišť po eradikaci (osev, výsadba autochtonních druhů dřevin) – pouze v odůvodněných případech, kdy je obnova nezbytná pro zamezení znovu uchycení invazních druhů
  3. jako součást realizace opatření také osvěta, informování veřejnosti a dotčených subjektů

Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007–2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

Pozn. Místo realizace – územní působnost MAS Labské skály, z.s. s překryvem velkoplošně chráněného území, konkrétně CHKO České středohoří  a CHKO Labské pískovce.

  • Termín vyhlášení : 17. září 2019
  • Zpřístupnění formuláře žádosti v MS 2014+: 17. září 2019 od 10.00 hod
  • Předpokládané ukončení příjmu žádostí: 11. listopadu 2019 do 20.00 hod
  • Alokace : 855 000,- Kč (celková dotace z prostředků EU)
  • Druh výzvy: kolová

Výzva MAS je vyhlášena na základě průběžné 87. výzvy Ministerstva životního prostředí pro MAS stanovující pravidla pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci strategií komunitně vedeného místního rozvoje s programovým rámcem „Operačního programu Životní prostředí 2014–2020“, která je zveřejněna v tomto odkaze: http://www.opzp.cz/vyzvy/87-vyzva

  • pod tímto odkazem jsou také zveřejněny všechny potřebné dokumenty, Pravidla pro žadatele, Programový dokument atd.

Záměry a připravované projekty do výzvy je možné konzultovat :

Konzultace (osobní konzultaci je třeba telefonicky domluvit)

Úřední hodiny

PO: 9:00 - 15:00
ÚT: 9:00 - 15:00
ST: 9:00 - 15:00
ČT: 9:00 - 15:00 
PÁ: 9:00 - 13:00

Nebo dle telefonické dohody - viz kontakty
 

Zpravodaj

Zpravodaj MAS Labské skály

GDPR

GDPR

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato.

Pranostika na akt. den

O svatém Viktorínu už je teplo i ve stínu.

38 Obcí a měst
46 062 Počet obyvatel
50 190 Ha rozloha
XX XXX Mil v podpořených
projektech