Menu
IROP logo
MAS Labské Skály
Místní akční skupina Labské skály

MAS Labské skály  z.s.  realizuje svojí Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

Strategie byla schválena  řídícími orgány OP IROP, PRV, OPZ a OPŽP  v prosinci 2016. 
Od února 2017 začínáme vyhlašovat první výzvy.
Všechny vyhlášené výzvy jsou součástí realizované Strategie  ( SCLLD MAS Labské skály)
l

 

7. VÝZVA

Zasedání Výběrové komise proběhne dne 21.04.2020 od 15.00 v kanceláři manažerů MAS Labské skály, Libouchec 233 - schválení opravného hodnocení

2.zasedání Výběrové komise proběhne dne 11.02.2020 od 16.30 v kanceláři manažerů MAS Labské skály, Libouchec 233 - schválení výsledku bodového hodnocení a pořadí zaregistrovaných projektů v rámci 7. výzvy.

Školení hodnotitelů k výzvě OPŽP 7 proběhne 3.2.2020 od 15,00 v rámci zasedání  Výběrové komise  v kanceláři manažerů MAS, Libouchec

Výzva již ukončena

seznam zaregistrovaných projektů v 7. výzvě OPŽP


Modifikace výzvy - u výzvy č. 7 MAS Labské skály-OPŽP- výsadba dřevin  III. byla provedena změna  termínu ukončení výzvy - nový termín 2.1.2020 do 17,00 hod.

7. Výzva MAS Labské skály z.s. – OPŽP – Výsadba dřevin III.

 • Číslo výzvy MAS: 044/05_17_086/CLLD_15_01_184
 • Název výzvy MAS: „7. Výzva MAS Labské skály z.s. – OPŽP – Výsadba dřevin III.“

Časové nastavení

 • Datum vyhlášení výzvy MAS: 8. 4.  2019
 • Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 8. 4. 2019 v 9:00
 • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 8. 4. 2019 v 9:00
 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 2. 1. 2020 ve 17:00
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30.6.2023

Text výzvy - zde

Termín semináře k této výzvě bude upřesněn.

Podporované aktivity v této výzvě : 

Výsadby na nelesní půdě zahrnujícíí:

 • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí
 • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES
 • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízky, založení nebo obnova krajinného prvku)
 • výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků

   

Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007–2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

Pozn. Místo realizace – územní působnost MAS Labské skály, z.s. s překryvem velkoplošně chráněného území, konkrétně CHKO České středohoří  a CHKO Labské pískovce.

 • Alokace : 4.155.745,- Kč (celková dotace z prostředků EU)
 • Druh výzvy: kolová

Výzva MAS je vyhlášena na základě průběžné 88. výzvy Ministerstva životního prostředí pro MAS stanovující pravidla pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci strategií komunitně vedeného místního rozvoje s programovým rámcem „Operačního programu Životní prostředí 2014–2020“, která je zveřejněna v tomto odkaze: https://www.opzp.cz/vyzvy/88-vyzva

 • pod tímto odkazem jsou také zveřejněny všechny potřebné dokumenty, Pravidla pro žadatele, Programový dokument atd.

Záměry  a připravované projekty do výzvy je možné konzultovat :

Konzultace (osobní konzultaci je třeba telefonicky domluvit)

Úřední hodiny

PO: 9:00 - 15:00
ÚT: 9:00 - 15:00
ST: 9:00 - 15:00
ČT: 9:00 - 15:00 
PÁ: 9:00 - 13:00

Nebo dle telefonické dohody - viz kontakty
 

Zpravodaj

Zpravodaj MAS Labské skály

GDPR

GDPR

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Březen - za kamna vlezem.

Pranostika na akt. den

Když noc na Matičku jasno, bude úroda, krásno.

38 Obcí a měst
46 062 Počet obyvatel
50 190 Ha rozloha
XX XXX Mil v podpořených
projektech