Menu
IROP logo
MAS Labské Skály
Místní akční skupina Labské skály
Kancelář MAS Labské skály od 1.7.2023 sídlí na nové adrese: Husovo náměstí 2, 403 17 Chabařovice.

 

lV současné době nemáme vypsanou žádnou výzvu ze SCLLD z programového období 2014 - 2020.

Strategie byla schválena Řídícími orgány OP IROP, PRV, OPZ a OPŽP v prosinci 2016. 

Od února 2017 byly vyhlašovány první výzvy.

Všechny vyhlášené výzvy jsou součástí realizované Strategie (SCLLD) MAS Labské skály pro období 2014 - 2020.

Níže naleznete rozcestník na všechny vyhlášené výzvy v rámci SCLLD:

7. VÝZVA

Zasedání Výběrové komise proběhne dne 21.04.2020 od 15.00 v kanceláři manažerů MAS Labské skály, Libouchec 233 - schválení opravného hodnocení

2.zasedání Výběrové komise proběhne dne 11.02.2020 od 16.30 v kanceláři manažerů MAS Labské skály, Libouchec 233 - schválení výsledku bodového hodnocení a pořadí zaregistrovaných projektů v rámci 7. výzvy.

Školení hodnotitelů k výzvě OPŽP 7 proběhne 3.2.2020 od 15,00 v rámci zasedání  Výběrové komise  v kanceláři manažerů MAS, Libouchec

Výzva již ukončena

seznam zaregistrovaných projektů v 7. výzvě OPŽP


Modifikace výzvy - u výzvy č. 7 MAS Labské skály-OPŽP- výsadba dřevin  III. byla provedena změna  termínu ukončení výzvy - nový termín 2.1.2020 do 17,00 hod.

7. Výzva MAS Labské skály z.s. – OPŽP – Výsadba dřevin III.

 • Číslo výzvy MAS: 044/05_17_086/CLLD_15_01_184
 • Název výzvy MAS: „7. Výzva MAS Labské skály z.s. – OPŽP – Výsadba dřevin III.“

Časové nastavení

 • Datum vyhlášení výzvy MAS: 8. 4.  2019
 • Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 8. 4. 2019 v 9:00
 • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 8. 4. 2019 v 9:00
 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 2. 1. 2020 ve 17:00
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30.6.2023

Text výzvy - zde

Termín semináře k této výzvě bude upřesněn.

Podporované aktivity v této výzvě : 

Výsadby na nelesní půdě zahrnujícíí:

 • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí
 • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES
 • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízky, založení nebo obnova krajinného prvku)
 • výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků

   

Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007–2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

Pozn. Místo realizace – územní působnost MAS Labské skály, z.s. s překryvem velkoplošně chráněného území, konkrétně CHKO České středohoří  a CHKO Labské pískovce.

 • Alokace : 4.155.745,- Kč (celková dotace z prostředků EU)
 • Druh výzvy: kolová

Výzva MAS je vyhlášena na základě průběžné 88. výzvy Ministerstva životního prostředí pro MAS stanovující pravidla pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci strategií komunitně vedeného místního rozvoje s programovým rámcem „Operačního programu Životní prostředí 2014–2020“, která je zveřejněna v tomto odkaze: https://www.opzp.cz/vyzvy/88-vyzva

 • pod tímto odkazem jsou také zveřejněny všechny potřebné dokumenty, Pravidla pro žadatele, Programový dokument atd.

Záměry  a připravované projekty do výzvy je možné konzultovat :

Konzultace (osobní konzultaci je třeba telefonicky domluvit)

Úřední hodiny

PO: 9:00 - 15:00
ÚT: 9:00 - 15:00
ST: 9:00 - 15:00
ČT: 9:00 - 15:00 
PÁ: 9:00 - 13:00

Nebo dle telefonické dohody - viz kontakty
 

Zpravodaj

Zpravodaj MAS Labské skály

Ochutnej Ústecký kraj

 

Ochutnej kraj

Vítejte na území Ústeckého kraje v ráji řemeslné výroby, domácích výrobků, přívětivých služeb a jedinečných zážitků.

Nová zelená úsporám Light

Nová zelená úsporám Light

38 Obcí a měst
43 062 Počet obyvatel
50 190 Ha rozloha
XX XXX Mil v podpořených
projektech