Menu
IROP logo
MAS Labské Skály
Místní akční skupina Labské skály

lV současné době nemáme vypsanou žádnou výzvu ze SCLLD z programového období 2014 - 2020.

Strategie byla schválena Řídícími orgány OP IROP, PRV, OPZ a OPŽP v prosinci 2016. 

Od února 2017 byly vyhlašovány první výzvy.

Všechny vyhlášené výzvy jsou součástí realizované Strategie (SCLLD) MAS Labské skály pro období 2014 - 2020.

Níže naleznete rozcestník na všechny vyhlášené výzvy v rámci SCLLD:

9. VÝZVA

Výzva ukončena

pro tuto výzvu nebyl žádný projekt zaregistrován


9. Výzva MAS Labské skály z.s. – OPŽP – Protierozní opatření

 • Číslo výzvy MAS: 086/05_18_127/CLLD_15_01_184
 • Název výzvy MAS: 9. Výzva MAS Labské skály z.s. – OPŽP – Protierozní opatření

Časové nastavení

 • Datum vyhlášení výzvy MAS: 5. 8.  2019
 • Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 5. 8. 2019 v 9:00
 • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 5. 8. 2019 v 9:00
 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 6. 1. 2020 v 17:00
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30.6.2023

Text výzvy - zde

Seminář pro žadatele se uskuteční 26.9.2019 od 10.00 v zasedací místnosti KD Svoboda v Libouchci - pozvánka zde

Podporované aktivity v této výzvě : 

Protierozní opatření:

Podpora opatření zamezujících vodní erozi:

 • opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.),
 • stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.),
 • preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.),

Podpora opatření zamezující větrné eroze:

 • obnova či zakládání větrolamů

Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007–2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

Pozn. Místo realizace – územní působnost MAS Labské skály, z.s. s překryvem velkoplošně chráněného území, konkrétně CHKO České středohoří  a CHKO Labské pískovce.

 • Alokace : 1.500.000,- Kč (celková dotace z prostředků EU)
 • Druh výzvy: kolová

Výzva MAS je vyhlášena na základě průběžné 88. výzvy Ministerstva životního prostředí pro MAS stanovující pravidla pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci strategií komunitně vedeného místního rozvoje s programovým rámcem „Operačního programu Životní prostředí 2014–2020“, která je zveřejněna v tomto odkaze: https://www.opzp.cz/vyzvy/88-vyzva

 • pod tímto odkazem jsou také zveřejněny všechny potřebné dokumenty, Pravidla pro žadatele, Programový dokument atd.

Záměry a připravované projekty do výzvy je možné konzultovat :

Konzultace (osobní konzultaci je třeba telefonicky domluvit)

Úřední hodiny

PO: 9:00 - 15:00
ÚT: 9:00 - 15:00
ST: 9:00 - 15:00
ČT: 9:00 - 15:00 
PÁ: 9:00 - 13:00

Nebo dle telefonické dohody - viz kontakty
 

Zpravodaj

Zpravodaj MAS Labské skály

Ochutnej Ústecký kraj

 

Ochutnej kraj

Vítejte na území Ústeckého kraje v ráji řemeslné výroby, domácích výrobků, přívětivých služeb a jedinečných zážitků.

Nová zelená úsporám Light

Nová zelená úsporám Light

38 Obcí a měst
43 062 Počet obyvatel
50 190  ha rozloha
160 Mil v podpořených
projektech