Menu
IROP logo
MAS Labské Skály
Místní akční skupina Labské skály

lV současné době nemáme vypsanou žádnou výzvu ze SCLLD z programového období 2014 - 2020.

Strategie byla schválena Řídícími orgány OP IROP, PRV, OPZ a OPŽP v prosinci 2016. 

Od února 2017 byly vyhlašovány první výzvy.

Všechny vyhlášené výzvy jsou součástí realizované Strategie (SCLLD) MAS Labské skály pro období 2014 - 2020.

Níže naleznete rozcestník na všechny vyhlášené výzvy v rámci SCLLD:

1. VÝZVA

Výkonný výbor  - výběr projektů

Zápis, prezenční listina z jednání Výkonného výboru dne 8.6.2017, včetně seznamu vybraných projektů - zde

Výběrové komise  - hodnocení projektů

Zaregistrování projektů

MAS Labské skály z.s. vyhlašuje  výzvu  SCLLD  s registračním číslem: 036/03_16_047/CLLD_15_01_184 (pořadové  číslo výzvy MAS  Výzva č. 1/OPZ)

 • Název výzvy: Podpora péče o děti zaměstnaných rodičů MAS Labské skály
 • Podporované aktivity jsou uvedeny v textu výzvy
 • Základní infromace: Žádost o podporu z OPZ se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+. Přístup do elektronických formulářů žádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz

Pokyny k vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+ ( zde naleznete návod k registraci do systému, podrobnou příručku vyplnění žádosti krok za krokem )

 • Vyhlášení výzvy: 10.2.2017
 • Začátek příjmu žádostí prostřednictvím ISKP : 10.2.2017 9.00 hod
 • Ukončení příjmu žádostí : 10.4.2017 12.00 hod

Text výzvy - zde

Seminář pro žadatele se bude konat 6.3.2017 od 9.00 hodin  v kanceláři manažerů MAS , Dům Svobody   čp. 233, Libouchec 

Kontakt na vyhlašovatele výzvy MAS:

 • Adresa vyhlašovatele: MAS Labské skály, z. s., Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové
 • Kontaktní místo: MAS Labské skály, z.s. – kancelář manažerů, Libouchec 233, 403 35 Libouchec

Spojení na vyhlašovatele (e-mail, telefon):

Odkaz na pravidla pro žadatele a příjemce

Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí pravidla obsažená v:

 • Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (odkaz na elektronickou verzi: http://www.esfcr.cz/file/9002/
 • Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (odkaz na elektronickou verzi: http://www.esfcr.cz/file/9003
 • Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: http://www.esfcr.cz/dokumenty-opz. Aktualizace pravidel není změnou této výzvy MAS.

Úřední hodiny

PO: 9:00 - 15:00
ÚT: 9:00 - 15:00
ST: 9:00 - 15:00
ČT: 9:00 - 15:00 
PÁ: 9:00 - 13:00

Nebo dle telefonické dohody - viz kontakty
 

Zpravodaj

Zpravodaj MAS Labské skály

Ochutnej Ústecký kraj

 

Ochutnej kraj

Vítejte na území Ústeckého kraje v ráji řemeslné výroby, domácích výrobků, přívětivých služeb a jedinečných zážitků.

Nová zelená úsporám Light

Nová zelená úsporám Light

38 Obcí a měst
43 062 Počet obyvatel
50 190  ha rozloha
160 Mil v podpořených
projektech