Menu
IROP logo
MAS Labské Skály
Místní akční skupina Labské skály

MAS Labské skály  z.s.  realizuje svojí Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

Strategie byla schválena  řídícími orgány OP IROP, PRV, OPZ a OPŽP  v prosinci 2016. 
Od února 2017 začínáme vyhlašovat první výzvy.
Všechny vyhlášené výzvy jsou součástí realizované Strategie  ( SCLLD MAS Labské skály)
l

 

1. VÝZVA

Výkonný výbor  - výběr projektů

Zápis, prezenční listina z jednání Výkonného výboru dne 8.6.2017, včetně seznamu vybraných projektů - zde

Výběrové komise  - hodnocení projektů

Zaregistrování projektů

MAS Labské skály z.s. vyhlašuje  výzvu  SCLLD  s registračním číslem: 036/03_16_047/CLLD_15_01_184 (pořadové  číslo výzvy MAS  Výzva č. 1/OPZ)

 • Název výzvy: Podpora péče o děti zaměstnaných rodičů MAS Labské skály
 • Podporované aktivity jsou uvedeny v textu výzvy
 • Základní infromace: Žádost o podporu z OPZ se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+. Přístup do elektronických formulářů žádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz

Pokyny k vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+ ( zde naleznete návod k registraci do systému, podrobnou příručku vyplnění žádosti krok za krokem )

 • Vyhlášení výzvy: 10.2.2017
 • Začátek příjmu žádostí prostřednictvím ISKP : 10.2.2017 9.00 hod
 • Ukončení příjmu žádostí : 10.4.2017 12.00 hod

Text výzvy - zde

Seminář pro žadatele se bude konat 6.3.2017 od 9.00 hodin  v kanceláři manažerů MAS , Dům Svobody   čp. 233, Libouchec 

Kontakt na vyhlašovatele výzvy MAS:

 • Adresa vyhlašovatele: MAS Labské skály, z. s., Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové
 • Kontaktní místo: MAS Labské skály, z.s. – kancelář manažerů, Libouchec 233, 403 35 Libouchec

Spojení na vyhlašovatele (e-mail, telefon):

Odkaz na pravidla pro žadatele a příjemce

Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí pravidla obsažená v:

 • Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (odkaz na elektronickou verzi: http://www.esfcr.cz/file/9002/
 • Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (odkaz na elektronickou verzi: http://www.esfcr.cz/file/9003
 • Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: http://www.esfcr.cz/dokumenty-opz. Aktualizace pravidel není změnou této výzvy MAS.

Úřední hodiny

PO: 9:00 - 15:00
ÚT: 9:00 - 15:00
ST: 9:00 - 15:00
ČT: 9:00 - 15:00 
PÁ: 9:00 - 13:00

Nebo dle telefonické dohody - viz kontakty
 

Zpravodaj

Zpravodaj MAS Labské skály

GDPR

GDPR

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Jak prší v březnu, tak také v červnu.

Pranostika na akt. den

Jaro zvěstuje Zvěstování, ale zimu ještě navyhání.

38 Obcí a měst
46 062 Počet obyvatel
50 190 Ha rozloha
XX XXX Mil v podpořených
projektech